magyar  |  english  |   RSS Feed


Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő” din Sfântu Gheorghe

Galeria de Artă este închisă pentru renovare!

În momentul strămutării Muzeului Naţional Secuiesc la Sfântu Gheorghe, pe 15 septembrie 1879, Colecţia de artă a instituţiei cuprindea, conform cărţii de inventar, „137 de imagini şi figuri”. Dintre acestea, doar puţine erau opere de artă propriu-zise, majoritatea lor fiind litografii şi fotografii. Prima Galerie de artă a Muzeului, devenită publică în octombrie 1879, a fost organizată de custodele Gyula Vasady Nagy, pe culoarul de la etajul întâi al aripii numite Casa Béldi, a Colegiului Székely Mikó.

În primele decenii de funcţionare a instituţiei, îmbogăţirea şi dezvoltarea Colecţiei a stagnat, deoarece, începând cu deceniul nouă al secolului XIX, accentul principal a fost pus pe cercetările din domeniul istoriei artei, aceasta fiind perioada în care Géza Nagy şi József Huszka (1854-1934) au efectuat documentarea picturilor murale din bisericile regiunii. Dar şi această muncă de cercetare a luat sfârşit odată cu plecarea celor doi din Sfântu Gheorghe, în ultimul deceniu al secolului XIX. Întreaga perioadă este caracterizată de o stagnare generală, în pofida faptului că Muzeul a participat la expoziţii de nivel mondial (Budapesta – 1896; Paris – 1900). Stagnarea a luat sfârşit abia în primii ani ai noului secol, odată cu consolidarea reţelei colecţiilor publice şi venirea a unor noi specialişti. În 1903, odată cu reorganizarea colecţiilor, şi departamentul de „arte frumoase” a beneficiat de propria sa carte de inventar, în care, până în anul 1913 (data predării noii clădiri a instituţiei), au fost înregistrate numeroase opere de artă de un nivel artistic ridicat.

Persoana care a avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea Colecţiei a fost pictorul Jenő Gyárfás (1857-1925), al cărui nume îl poartă Galeriile de artă. Pictorul a intrat prima dată în contact cu instituţia în anul 1881, când s-a documentat pentru una dintre operele sale, apoi, în următoarele decenii a luat parte la munca de organizare, intermediind donaţii, evaluând picturi propuse pentru achiziţie, iar începând din anul 1912 a devenit membru al consiliului de administraţie.

Trebuie menţionată şi munca de organizare depusă de graficianul de renume internaţional Nándor Lajos Varga, care, printre altele, l-a cooptat între sprijinitorii instituţiei şi pe fostul său coleg de facultate, pictorul Imre Nagy din Jigodin.

Sprijinul dat de artiştii plastici a fost cu atât mai binevenit, cu cât, după 1918, Muzeul a fost nevoit să se întreţină din resurse proprii, din cauza pierderii sprijinului din partea autorităţilor centrale.

În perioada interbelică, atenţia custozilor Muzeului a fost îndreptată în special asupra colecţionării operelor artiştilor plastici din Ţinutul Secuiesc. În raportul directorial din anul 1929, era menţionată existenţa a circa o mie de obiecte de artă, la loc de frunte găsindu-se operele celor doi artişti secui, Miklós Barabás (1810-1898) şi Jenő Gyárfás, care: „sunt creaţii excepţionale ale talentului înnăscut şi ale geniului artistic”. Aceste picturi, împreună cu operele provenite din donaţiile lui Imre Nagy şi Nándor Lajos Varga, au reprezentat fondul de bază al Colecţiei.

Prin mobilizarea artiştilor plastici, a fost vernisat, în cadrul festivităţilor semicentenare din 1929, expoziţia de artă Székely Tárlat (Expoziţia secuiască – organizatori: Vilmos Csutak, Károly Kós şi Imre Nagy), care poate fi considerată repetiţia generală în vederea fondării, în acelaşi an, a Asociaţiei Artiştilor Plastici Maghiari din România: Ghilda Barabás Miklós.

Perioada celui de-al Doilea Război Mondial este caracterizată de succese, dar şi de pierderi inestimabile. Astfel, Nándor Lajos Varga a prelucrat materialul grafic al publicaţiilor din secolele XV-XVI, din colecţiile Muzeului, şi a restaurat pictura monumentală Moartea lui Gábor Áron, a lui Jenő Gyárfás. La începutul anului 1944, au fost făcute pregătirile pentru vernisarea unei expoziţii din operele lui Jenő Gyárfás, organizate în cadrul Anului Artei din Ţinutul Secuiesc. Dar la evacuarea materialelor, nici Colecţia de artă nu a scăpat de la distrugere, pierzându-se circa 1500 de piese, aproape jumătate din colecţie. Printre operele distruse se găseau picturi de mare valoare, cum ar fi portretul fondatoarei muzeului, Cserey Jánosné, de Jenő Gyárfás, portretul realizat de către Miklós Barabás soţiei sale, Susanne Bois de Chesne, sau opere ale lui Imre Nagy, Vilmos Aba-Novák (1894-1941), István Szőnyi (1894-1960), Gyula Rudnay (1878-1957), Károly Papp Szathmáry (1812-1887), János Kmetty (1889-1975), Jenő Tarjáni Simkovics (1895-1995).

Perioada postbelică, marcată de naţionalizarea instituţiei, a însemnat o perioadă de stagnare de aproape un deceniu. Abia către sfârşitul acesteia s-a reuşit refacerea Colecţiei, odată cu achiziţionarea operelor pictorului şi sculptorului de talie europeană Hans Mattis-Teutsch (1884-1960), respectiv prin deschiderea, în anul 1955, a unei expoziţii permanente din operele pictorilor secui.

Colecţia de artă plastică a reuşit să se îmbogăţească şi să se reorganizeze, în pofida îngrădirilor impuse de regimul comunist. Astfel, au fost achiziţionate opere de mare valoare, printre care schiţe-studiu preliminare ale compoziţiei Ordalia catafalcului, de Jenő Gyárfás, realizată după poemul cu acelaşi titlu al lui János Arany, două picturi în ulei ale lui Nagy Imre (Depănuşare şi Culesul sfeclei), respectiv miniaturile membrilor familiei Szentkereszty de Miklós Sikó (1818-1900).

În deceniile şapte-opt ale secolului trecut, artiştii plastici au început să se stabilească în număr mare la Sfântu Gheorghe. Datorită muncii lor de creaţie, expoziţiile de artă plastică au devenit din ce în ce mai dese în Muzeul Naţional Secuiesc. Astfel, aici şi-au expus operele: Pál I. Erdős în 1974, Grup 3 (Ria M. Deák, Béla Kiss, Barna Deák) în 1974, Lajos Kispál Bogáti, András Márkos, András Mérey, respectiv diverşi artişti plastici din judeţ, în cadrul unei expoziţii cu caracter de trecere în revistă (1975).

Dintre donaţiile care au îmbogăţit în această perioadă colecţia se află la loc de frunte cele o sută de file de grafică ale lui Nándor Lajos Varga, cele 70 de opere ale pictorului József Bene (1903-1986) din anul 1977, care până în 1992 au fost depozitate în clădirea nr. 3 din ansamblul ce reprezintă sediul Muzeului, respectiv cele câteva duzini de picturi şi statui donate de către fratele pictorului Albert Nagy (1902-1970).

În anii 1980, Galeriile de artă au devenit parţial autonome de restul colecţiilor. La scurt timp după inaugurarea Casei Memoriale Jenő Gyárfás, în clădirea monument istoric proiectată de artist, în anul 1978, Galeriile de artă s-au mutat într-un sediu propriu, în clădirea Bazarului din centrul oraşului Sf. Gheorghe.

Perioada a fost marcată de activitatea artistului grafician Imre Baász (1941-1991), angajat al Muzeului în perioada 1976-1982. Activităţile expoziţionale din această perioadă, deşi marcate de constrângerile ideologice ale vremii, au avut ţinută europeană, de programe multiculturale independente.

O iniţiativă revoluţionară a lui Imre Baász a fost organizarea, în anul 1981, a Expoziţiei de artă contemporană Medium, eveniment de anvergură naţională şi cu vocaţie experimentală. Tinerii artişti plastici de atunci – care au participat la eveniment cu opere inovatoare, doar tolerate sau chiar considerate de regim drept subversive – sunt în prezent personalităţi marcante al vieţii artistice din Transilvania şi Ungaria. Baász a fost îndepărtat din Muzeu pe „motive disciplinare”, dar el a continuat să joace rol important în viaţa artistică din zonă, finalizând şi proiectul Üvegcsűr (Şura de sticlă), început cu muzeul.

În deceniul nouă, Galeriile şi-au continuat expansiunea spirituală prin iniţiative inedite, de pildă programul interactiv De ce îmi place?, sub conducerea lui Mihály Jánó, al cărui scop era educaţia estetică a publicului. În paralel cu activităţile publice, au fost modernizate sistemul de evidenţă şi cel expoziţional, respectiv s-a realizat prelucrarea ştiinţifică a fondului aflat în colecţie. În pofida atmosferei politice apăsătoare, au fost realizate valoroase expoziţii, cum ar fi cea a artiştilor Coloniei de pictori din Baia Mare sau Expoziţia memorială dedicată graficienei Borbála Bocz (1955-1988), respectiv Expoziţia jubiliară – 25 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Artiştilor Plastici din România.

Euforia de după 1989 nu a durat prea mult şi au urmat marile deziluzii, dar au contat efectele benefice pe care le-au avut transformările politice, deschiderea frontierelor, destinderea din viaţa cotidiană, pentru că toate acestea au dus şi la o revigorare a activităţii instituţiilor culturale. Numărul evenimentelor culturale a crescut simţitor, expoziţiile artiştilor plastici din străinătate, în special din Ungaria, au fost din nou completate de concerte de muzică de cameră, lansări de carte şi premiere de filme artistice. Au fost puse şi bazele unei colaborări intense cu importante muzee (Muzeul „Laczkó Dezső” din Veszprém, Galeriile Naţionale de Artă din Budapesta) şi cu asociaţii de artă (din Nyíregyháza şi Veszprém) din Ungaria. Expoziţia Medium 2., organizată de Imre Baász în 1992, a avut un rol esenţial în declanşarea procesului de conectare a artiştilor plastici locali la dialogul cultural internaţional. Merită reţinut şi fructuosul parteneriat cu Muzeul Van Gogh din Amsterdam, cu ocazia vernisării unei expoziţii de postere comune, apoi, datorită bogăţiei unice a colecţiei noastre cu operele lui Hans Mattis-Teutsch, a luat naştere o colaborare cu muzeele de artă din Gent şi Anvers, respectiv cu renumitul „Kunsthaus” din München.

La creşterea numărului de evenimente a contribuit şi faptul că, în 1992, a fost privatizat spaţiul Galeriei de artă contemporană, fondată de Imre Baász, prin urmare, aceasta şi-a închis porţile, iar expoziţiile destinate artiştilor contemporani au fost organizate în Galeriile de artă. Aşadar, Secţia externă a Muzeului a devenit locul de organizare atât a expoziţiilor de artă clasică, cât şi a celor de artă contemporană, cu caracter experimental. Scopul general s-a deplasat spre căutarea alternativelor postmoderniste, prin relevarea paralelismelor şi antitezelor dintre tradiţional şi modern. O astfel de manifestare a fost şi cea prin care artiştii plastici ai judeţului au încercat realizarea unei (re)interpretări, într-o abordare contemporană, a tematicii „Ordalia catafalcului”, din tradiţia Arany–Gyárfás.

La mijlocul anilor 1990 au început lucrările de renovare şi modernizare a interiorului clădirii monument istoric, respectiv consolidarea turnului cu ceas. Spaţiile interioare şi-au recăpătat frumuseţea originară, devenind totodată mai funcţionale. Deşi spaţiile au fost compartimentate după criterii bine gândite, iar transformările efectuate în hol şi în casa scărilor au mărit spaţiul expoziţional, nici aceste extinderi nu au fost suficiente pentru o prezentare amplă a Colecţiei.

Din cei 450 de metri liniari de suprafaţă de perete utilizabilă, circa jumătate este ocupată de Expoziţia de bază (Panteon), un procent nesemnificativ, având în vedere faptul că operele expuse aici reprezintă doar 10% din cele aflate în Colecţie. Un neajuns pe care specialiştii Galeriei încearcă să-l compenseze prin schimbarea periodică a exponatelor din Colecţia de bază. Restul spaţiului este rezervat pentru expoziţiile temporare, evenimentele literare sau concertele de cameră. În cazul expoziţiilor individuale, artiştii pot dona din operele lor, drept compensaţie pentru chiria spaţiului, astfel şi patrimoniul Secţiei se poate îmbogăţi, în pofida surselor financiare precare, alocate în acest scop.

Din 2006, Galeriile de artă poartă numele lui Jenő Gyárfás, iar colecţiile sale reunesc în prezent peste 2500 opere de artă. Instituţia va continua să-şi îndeplinească misiunea de a descoperi, prezenta şi promova creaţiilor artiştilor din Ţinutul Secuiesc sau din Transilvania, fiind în acelaşi timp deschisă spre valorile artistice din alte spaţii culturale, cu viziuni diferite sau complementare.

Panteon – Expoziţia de bază a Galeriei de artă

Termenul panteon are o tradiţie îndelungată pe plan local, fiind folosit în general în varianta panteon secuiesc, sintagmă care exprimă preocuparea pentru cultul personalităţilor din Ţinutul Secuiesc. Spre deosebire de sensul tradiţional al termenului, Expoziţia de bază îşi propune să prezinte operele reprezentative ale artiştilor din comunitatea noastră, renunţându-se la epitetul secuiesc, deoarece acesta contrazice bogăţia şi varietatea materialului din Colecţie, ba mai mult, sugerează un monopol asupra valorilor din zonă, or există colecţii cu acelaşi profil şi în alte oraşe din Ţinutul Secuiesc, de pildă la Odorheiu Secuiesc sau Miercurea-Ciuc.

Noţiunea de panteon, în schimb, este esenţială, deoarece Expoziţia de bază este structurată pe săli comemorative şi prezintă capodoperele unor artişti renumiţi, care s-au născut ori au creat în arealul nostru, mai mult sau mai puţin restrâns (Ţinutul Secuiesc – Ardeal – Crişana), cum ar fi: Miklós Barabás, Imre Baász, József Bene, Jenő Gyárfás, Albert Nagy, Hans Mattis-Teutsch, Imre Nagy, Sándor Plugor (1940-1999), Nándor Lajos Varga. Din fondul Colecţiei de bază fac parte şi operele artiştilor care aparţin de generaţia a doua şi a treia a Coloniei de pictori din Baia Mare, deoarece există legături organice cu valorile Panteonului, atât datorită regiunii unde au fost create, cât şi datorită faptului că unele opere ale lui Béla Iványi-Grünwald (1867-1940), Oszkár Nagy (1883-1965), János Thorma (1870-1937) sau Sándor Ziffer (1880-1962) fac o interesantă legătură între materialul nostru din secolul XIX şi cel din secolul XX.

În concepţia Expoziţiei, alături de criteriile legate de originea şi locul activităţii artiştilor, au fost luate în considerare şi calitatea, respectiv ponderea cantitativă a operei lor. Dintre artiştii menţionaţi, opera de o viaţă a oricăruia ar putea acoperi, doar ea, întregul spaţiu expoziţional de care dispunem în momentul de faţă. Tot lipsa spaţiului ne împiedică să realizăm trecerea de la operele predecesorilor la cele ale artiştilor plastici contemporani, trecere care ar permite o mai bună revelare a „spiritului locului”.


26.10.2017
Muzeul de Științele Naturii din Ungaria vă propune o întoarcere în timp, în ultima glaciațiune din istoria Pamântului, recreată la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
28.09.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
03.05.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
14.04.2017
Muzeul Naţional Secuiesc va fi închis pe data de 16-17 aprilie 2017.[ detalii ]
14.03.2017
În data de 14 martie, orele 18.00 vă invităm la vernisajul expoziției itinerante de pictură Endre Szász organizat la Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
21.01.2017
Expoziţia de sculptură Ilés-Muszka Rudolf şi Vargha Mihály la Tg.Secuiesc[ detalii ]
18.01.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Istorie şi Arheologie[ részletek ]
23.06.2016
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
16.06.2016
Cu titlul Colecționarul Szőcs Fülöp Károly, Muzeul Național Secuiesc deschide noua sa expoziție dintr-o valoroasă colecție particulară din Transilvania. [ detalii ]
23.05.2016
Cu titlul Zestrea și portul în zonele locuite de secui s-a redeschis expoziția de bază etnografică a Muzeului Național Secuiesc în sala din etajul doi, cu exponate și interioare nou realizate. [ detalii ]
01.02.2016
În secolele XVIII–XIX denumirea de haiduc era folosită și în cazul slujitorilor în uniformă care îndeplineau servicii la primării, la oficiul de comite sau lângă alți funcționari cu rang înalt.[ detalii ]
01.01.2016
Obiectele de incontestabilă valoare, pe care istoria tâmplăriei le consemnează drept adevărate opere de artă, sunt scaunele create de 'breasla tâmplarilor'.[ detalii ]
28.01.2016
Vernisajul expoziției-eveniment „Comorile României” va avea loc în data de 28 ianuarie 2016, începând cu ora 16:00, la Muzeul Național al Chinei din Beijing, Republica Populară Chineză. [ detalii ]
07.01.2016
Muzeul Naţional Secuiesc deschide Expoziţia comemorativă Fóris Pál - fotograful Muzeului Naţional Secuiesc, joi, 7 ianuarie 2016, ora 18.[ detalii ]
08.12.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
17.10.2015
Asociaţia Micologică “László Kálmán” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează “Ziua Ciupercii” în data de 17 octombrie a.c.[ detalii ]
15.10.2015
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe vă invită la vernisajul expoziţiei de sculptură a artistului clujean Kolozsi Tibor, care va avea loc joi, 15 octombrie a.c. la orele 18:00, în grădina muzeului. [ detalii ]
2015.09.24
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
05.08.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, la Sediu[ részletek ]
30.07.2015
Muzeul Naţional Secuiesc va găzdui, în perioada 30 iunie–6 septembrie, expoziţia cea mai prestigioasă, dar cel puţin cea mai valoroasă în privinţa valorii exponatelor, din istoria sa. [ detalii ]
15.05.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante[ detalii ]
28.04.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László Târgu Secuiesc[ detalii ]
27.04.2015
Cu ocazia zilei de naștere am organizat o expoziție-colaj intitulată „Give me five!” , a cărei deschidere va avea loc pe data de 28 aprilie 2015, marți la orele 19.[ detalii ]
06.04.2015
În săptămâna 6 - 12 aprilie 2015 va avea loc ce-a de a VI-a ediţie a acţiunii "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV". [ detalii ]
18.03.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup Exemple pentru scaun non-universal care va avea loc pe data de 18 martie 2015 la orele 18:00. [ detalii ]
12.03.2015
Expoziția itinerantă de antropologie "Oasele vorbitoare" a sosit la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe de la Muzeul de Științe ale Naturii din Budapesta. [ detalii ]
12.02.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei VÂNĂTOARE DE VISE de Igor BUHAROV (Kornél SZILÁGYI), Ivan BUHAROV (Nándor HEVESI) și Vasile CROAT (László HORVÁTH), care va avea loc pe data de 12 februarie 2015 la orele 19:00.[ detalii ]
15.01.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei artistei Ágnes PÉTER din Ungaria intitulat Geometria apei care va avea loc pe data de 15 ianuarie 2015 la orele 19:00.[ detalii ]
17.12.2014
SALON VIDEO și MAGMA vă invită la vernisajul expoziției - arhivă salonvideo_SUBmissions pe data de 17 decembrie 2014, ora 19.00 la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
03.12.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de studio a artistei Tünde MÁRKOS din Cluj-Napoca, intitulat PIATRA ARUNCATĂ care va avea loc pe data de 3 decembrie 2014 la ora 19. Expoziția va fi deschisă de Alexandru POLGÁR.[ detalii ]
19.11.2014
Muzeul Naţional Secuiesc le propune vizitatorilor o Expoziţie cu cele mai alese donaţii, care au intrat în bogata Colecţie a instituţiei noastre, în perioada 2009-2014. [ részletek ]
13.11.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei artistei Nita MOCANU, intitulat Jurnalul unei disctuţii despre educaţie şi altele care va avea loc joi, 13 noiembrie 2014.[ detalii ]
11.09.2014
Magda CSUTAK // expoziţie personală[ detalii ]
29.07.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei video art intitulat HOT Pixels care va avea loc marţi, 29 iulie 2014, orele 19. [ detalii ]
17.07.2014
Pe 17 iulie 2014, ora 18, în incinta Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, va avea loc vernisajul expoziţiei De la Homorod la Paris, dedicată sculptorului Victor Roman (1937-1995). [ detalii ]
28.06.2014
LÖRICZ Ágnes, Dan MIHĂLŢIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN[ detalii ]
02.06.2014
Miercuri, începând cu ora 19.00, Muzeul Naţional Secuiesc găzduieşte un concert simfonic extraordinar, susţinut de Orchestra de Cameră Georgius şi Orchestra de Cameră Ciuc.[ detalii ]
10.05.2014
Pe data de 10 mai 2014 va avea loc a treia ediţie a evenimentului Ziua Păsărilor şi Arborilor, dedicată aniversării păsărilor și arborilor, organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe. [ detalii ]
28.04.2014
A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt Ivan Ladislav GALETA horvát képzőművész egyéni kiállításának megnyitójára, 2014. április 28-án, hétfőn 18 órára.[ detalii ]
09.04.2014
În săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 va avea loc ce-a de a V-a ediţie a acţiunii "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV". [ detalii ]
13.03.2014
Vă invităm în Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA la vernisajul expoziției de pictură, cu titlul “Trei artişti, trei generaţii, o familie”. [ detalii ]
14.02.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Apor FERENCZ S. intitulat PARALLEL STORIES. [ detalii ]
17.01.2014
În onoarea 1 000 051-lea aniversării artei la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA va fi expus o selecție din expoziția de bază, intitulat :colecţia[ detalii ]
15.01.2014
Minerale, roci şi fosile din Ţinutul Secuiesc[ detalii ]
17.12.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Szabó András care va avea loc marţi, 17 decembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
12.12.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup intitulat COULEUR LOCALE 2 care va avea loc joi, 12 decembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
16.11.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup al artiştilor George Drimbau, Kozma Levente, NEURO, Fra Pio & flo' intitulat BAƆKUP care va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
29.10.2013
În data de 29 octombrie 2013, ora 18, Muzeul Național Secuiesc deschide expoziția dantelelor transilvănene.[ detalii ]
17.10.2013
În perioada 15-30 octombrie 2013 Asociația Klavier Art organizează turneul JOC, susținut de pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, alături de muzicologul Irina Nițu, în 12 orașe și comune din județele Harghita și Covasna.[ detalii ]
10.10.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup intitulat VIBRAȚII STIMULATE care va avea loc joi, 10 octombrie 2013, orele 19.[ detalii ]
09.06.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Alexandru ANTIK, intitulat "Viziune - Memorie – Reconstituire" care va avea loc joi, 05 septembrie, 2013 la orele 18:00[ detalii ]
16.08.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției de grup, intitulat ÎN FAMILIE 2. care va avea loc vineri, 16 august 2013, orele 19.[ detalii ]
12.07.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Attila POKORNY, intitulat Frecvenţe Naturale care va avea loc vineri 12 iulie 2013, orele 19.[ detalii ]
22.06.2013
Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe organizează sâmbătă, 22 iunie 2013, începând cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor.[ detalii ]
18.05.2013
Programul începe la ora 20:00 în Sala Cavalerilor, Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe, str. Kós Károly nr.10., şi este gratuit participanţilor.[ detalii ]
08-09.05.2013
Casa de licitații Artmark invită personalitățile locale, presa și iubitorii de artă la un eveniment cultural unic, Expoziţia de Vechi Maeștri ai Artei Românești, miercuri, 8 mai, la Centrul de Cultură Arcuș și joi, 9 mai, la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
23.04.2013
Zoltán Szegedy-Maszák & Márton Fernezelyi [ detalii ]
25.04.2013
Cu ocazia Anului Memorial Károly Kós vă invităm la expoziţia comemorativă "Lumea lui Károly Kós, 1912", organizat de Arhivele Capitalei Budapesta împreună cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
07.03.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA şi Fundația Cimbora vă invită la expoziția artistului Zoltán MOLNÁR (HU) intitulat Transilvania, Moldova (1996-2012) şi lansarea cărții Păduri de lumină. [ detalii ]
07.03.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiştilor Orsolya BAÁSZ şi Lehel SZABÓ, intitulat ÎN FAMILIE 1. care va avea loc joi, 7 martie 2013, orele 19. [ detalii ]
27.02.2013
Vă invităm la recitalul olimpicilor Liceului de Artă „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
12.02.2013
MAMŰ- Expoziţia aniversară de 35 de ani[ detalii ]
04.02.2013
Vă invităm la concertul elevilor clasei de flaut şi de muzică de cameră a Conf. univ. dr. Filip Ignác, de la Facultatea de Muzică, Universitatea Tansilvania din Braşov.[ detalii ]
18.01.2013
Selecție din colecțiile MAGMA (Sfântu Gheorghe) şi Fundația ARTeast (Târgu Mureş)[ detalii ]
19.01.2013
Selecţie din colecţia de desene şi fotografii ale Muzeului de etnografie din Budapesta[ detalii ]
07.12.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artiştilor Dénes Miklósi şi Szilárd Miklós, intitulat MIKLÓSI VS. MIKLÓS care va avea loc vineri, 7 decembrie, 2012, orele 19:00.[ detalii ]
14.11.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției intitulat cameră atelier subsol al artistului József BOB care va avea loc miercuri, 14 noiembrie, 2012, orele 19:00.[ detalii ]
19.10.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției intitulat INTIM a artistei Enikő DACZÓ care va avea loc vineri, 19 octombrie, 2012, orele 19:00[ detalii ]
18.10.2012
Steme şi sigilii ale Ţinutului Secuiesc[ detalii ]
24.09.2012
Muzeul Naţional Secuiesc s-a îmbogăţit cu zeci de mii de fotonegative a artistului fotograf Bortnyik György. [ detalii ]
19.09.2012
Muzeul Naţional Secuiesc organizează miercuri, 19 septembrie 2012, orele 19, o întâlnire pentru a marca 100 de ani de la construirea sediului său. [ detalii ]
15-16.09.2012
Weekend de jonglerie & dans cu focul pe 15-16 septembrie 2012 în curtea Muzeului Național Secuiesc[ detalii ]
14.09.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției de grup, intitulat MAYBE3 SFÂRŞITUL LUMILOR care va avea loc vineri, 14 septembrie, 2012 la orele 19.[ detalii ]
17.08.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției new media intitulat Lupul și mielul care va avea loc vineri, 17 august, 2012, orele 19:00. [ detalii ]
24.07.2012
Vernisajul expoziţiei comemorative Bánffy Miklós, organizat în colaborare cu Muzeul de Istorie a Teatrului din Budapesta, care poate fi vizitată până în data de 24 septembrie[ detalii ]
01.07.2012
Începând cu 1 iulie 2012, Galeriile de Artă ale Muzeului Naţional Secuiesc îşi încetează activitatea, în toate spaţiile sale urmând a se desfăşura lucrari de reabilitare şi de reorganizare muzeală.[ detalii ]
19.07.2012
Curtea Muzeului Naţional Secuiesc este un spaţiu viu, unde creaţiile naturii se amestecă cu operele unor artişti, într-o armonie perfectă şi plină de surprize pentru vizitatori, dar chiar şi pentru gazde. [ detalii ]
17.07.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Zsolt Fekete, intitulat NU MĂ TEM care va avea loc marţi, 17 iulie, 2012 la orele 19:00[ detalii ]
06.07.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Károly ELEKES, intitulat TUNNING care va avea loc vineri, 06 iulie, 2012 la orele 19:00[ detalii ]
08.06.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului József BARTHA, intitulat BULETIN / Intervenții care va avea loc vineri, 08 iunie, 2012 la orele 19:00.[ detalii ]
01.06.2012
Muzeul Naţional Secuiesc participă cu obiecte din colecţia de etnografie şi documente din fototecă la expoziţia temporară intitulată Copilăria de altădată, la ţară organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României (Bucureşti).[ detalii ]
18.05.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției Csaba FÜRJESI , intitulat Sfere, care va avea loc marți, 18 mai 2012, orele 15:00[ detalii ]
14.05.2012
Fundatia ProNatura impreuna cu Societatea Ornitologica Romana implementeaza in parteneriat proiectul "Delta Dunarii ne priveste pe toti.Ne implicam impreuna!"[ detalii ]
17.05.2012
Vă invităm la concertul elevilor clasei de flaut şi de muzică de cameră a Conf. univ. dr. Filip Ignác, de la Facultatea de Muzică, Universitatea Tansilvania din Braşov.[ detalii ]
23.04.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA şi Casa cu Arcade vă invită la vernisajul expoziției doctoranzilor Academiei de Arte Plastice din Budapesta, intitulat NECUNOSCUTUL COMUN care va avea loc marți, 23 aprilie 2012, orele 19, Casa cu Arcade, P- ța Libertății nr. 7.[ detalii ]
03.04.2012
A 3a ediţie a acţiunii "Săptămâna familei, săptămâna fără TV" va avea loc în săptămâna 2-6 aprilie 2012. [ detalii ]
16.03.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiştilor Ilona NÉMETH şi Jaro VARGA din Slovacia, intitulat MAESTRUL şi UCENICUL 4[ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2014.