magyar  |  english  |   RSS Feed

Colecţii - Ştiinţele naturii

Ştiinţe ale naturii

În momentul strămutării colecţiei de bază a Muzeului Naţional Secuiesc de la Imeni la Sfântu Gheorghe, peste 15% din patrimoniul acesteia (1665 de piese din totalul de 9365) era reprezentat de obiecte din categoria ştiinţelor naturii, cumpărate de fondatoarea muzeului de la Vasady, în anul 1875.

Deşi a fost considerată cea mai puţin semnificativă colecţie, fapt consemnat şi în documentele de înfiinţare a instituţiei, piesele din patrimoniul ei au intrat relativ repede în circuitul ştiinţific, datorită descrierii şi publicării, în noiembrie 1879, a fosilelor de faună din pleistocen, descoperite la Căpeni, de paleontologul Antal Koch (1843-1927). Chiar dacă activitatea sa a fost marcată de lipsa personalului calificat, Colecţia s-a îmbogăţit permanent, datorită donaţiilor şi activităţii de cercetare a colaboratorilor externi. Astfel, în 1903, în patrimoniul Secţiei au intrat colecţiile de ornitologie ale ornitologului Gyula Madarász (1858-1931), iar în 1911, cele ale farmacistului Gyula Ebergényi (1856-194?), respectiv colecţia mineralogică maramureşeană a inginerului minier Lajos Joós (1857-1931), în anul 1904.

În primele decenii ale secolului XX, munca de cercetare a fost preluată de către custozii Muzeului (Ferenc László şi Vilmos Csutak), alături de care, începând cu anul 1911, la demersul de îmbogăţire a colecţiilor de paleontologie şi geologie, au luat parte şi geologii János Bányai (1886-1971) şi Gyula Szádeczky-Kardoss (1860-1935). Datorită activităţii intense de cercetare şi colecţionare întreprinse în această perioadă, numărul pieselor aflate în Colecţie s-a dublat (7909 în 1910, 13.384 în 1929).

În pofida creşterii semnificative a Colecţiei, valoarea sa continua să rămână relativ redusă, din cauza lipsei unui specialist care să o catalogheze, întreţină şi să o valorifice. Încercările de remediere a situaţiei, din deceniul patru al secolului XX, n-au adus rezultatele scontate, în primul rând din cauza morţii tragice a lui József László (1902-1932), fiul lui Ferenc László, educat şi pregătit anume pentru acest post, respectiv prin eşuarea încheierii unei convenţii cu ornitologul László Dobay (1873-1943) din Târnăveni (1934).

În perioada interbelică, una dintre cele mai importante activităţi ştiinţifice ale Muzeului a constat în organizarea unor expediţii ştiinţifice în Ţinutul Secuiesc, la care au participat cercetători de renume: geologii János Bányai, Gyula Szádeczky-Kardoss şi Zoltán Török (1893-1963), lepidopterologul László Diószeghy (1877-1942), entomologului Gerő Köntzei (1875-1949), botanistul Gyula Erasmus Nyárádi (1881-1966), geografii János Tulogdy (1891-1979), János Xantus (1888-1962). Materialele adunate cu rigoare ştiinţifică au îmbogăţit patrimoniul Secţiei de ştiinţe ale naturii.

În anul 1948, s-a reuşit aducerea de la Ineu a colecţiei de lepidoptere a pictorului şi lepidopterologului László Diószeghy, donată încă din 1931 Muzeului Naţional Secuiesc, cu condiţia ca aceasta să rămână, în vederea prelucrării şi valorificării, în proprietatea donatorului, până la moartea lui. Colecţia Diószeghy, intrată în patrimoniul Muzeului sub numărul de inventar general 2271, cuprindea 163 de cutii ce conţineau 25.129 exemplare. Valoarea ştiinţifică a colecţiei Diószeghy este dată de bogăţia speciilor (2085) şi numărul exemplarelor (peste 23.000), cât şi de faptul că, datorită unei munci de cercetare şi colecţionare riguroase, din ea fac parte şi specii noi, până atunci neintrate în atenţia ştiinţei. Pe lângă bogăţia de specii, colecţia Diószeghy prezintă un deosebit interes pentru cunoaşterea lepidopterelor din arealul ţării noastre, datorită numărului mare al localităţilor de colectare (60 din ţară şi 14 din străinătate).

Anul 1961, când biologul Sándor Kovács (1928-1984) a devenit angajat al Muzeului, a marcat un punct de cotitură în istoria Secţiei. Starea Colecţiei a impus efectuarea unor lucrări de conservare şi dezinsectizare a colecţiilor botanice, entomologice şi zoologice (de exemplu, cca. 10% din colecţia Diószeghy a fost pierdută din cauza mucegaiului sau a infestării cu Anthreus museorum), urmată de reinventarierea şi revizuirea materialului. În cursul acestei activităţi, care a beneficiat şi de ajutorul unor colaboratori externi, au fost scoase din Colecţie exemplarele deteriorate şi cele necorespunzător documentate.

Paralel cu munca de inventariere şi organizare a Colecţiei, au fost continuate cercetările ştiinţifice, punându-se accentul în special asupra cercetării faunei din pliocen şi pleistocen din Depresiunea Braşov, activitate efectuată în colaborare cu specialiştii Institutului de Speologie Emil Racoviţă din Bucureşti. Odată cu acest program, alături de determinarea, restaurarea şi conservarea exemplarelor aflate în depozite, au fost efectuate şi o serie de cercetări de teren, în urma cărora colecţia de paleontologie, atunci de cca. 50-60 de exemplare, s-a înmulţit de peste zece ori. Ca urmare a acestei activităţi de colaborare, în publicaţiile şi comunicările ştiinţifice au fost prezentate un număr de 55 de specii preistorice.

În anul 1969, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea Muzeului, micologul Kálmán László (1900-1996) a făcut o donaţie în memoria tatălui său, Ferenc László, fost custode al instituţiei. Este vorba de ierbarul adunat în perioada 1916-1969, în împrejurimile oraşelor Sfântu Gheorghe şi Braşov. Colecţia constă din 3500 de file mari, care conţin 1222 de specii ce aparţin la 475 de genuri, 100 de familii şi 40 de ordine taxonomice.

Activitatea de cercetare a continuat neîntrerupt şi în această perioadă, când Colecţia secţiei s-a îmbogăţit cu 2600 de file de ierbar, datorită studiilor de o jumătate de deceniu asupra florei şi vegetaţiei Munţilor Bodoc, efectuate de Sándor Kovács.

În primăvara anului 1983, au intrat în patrimoniu colecţiile botanice Ezerjófű şi Csodabab, depuse până la acea dată la Casa Agronomilor (Castelul Szentkereszty) de la Arcuş.

În anul 1991, colecţia de entomologie s-a îmbogăţit cu noi achiziţii: în cursul lunii decembrie, a fost cumpărată, prin finanţare din partea Statului, o parte din colecţiile de lepidoptere ale fraţilor Kovács.

În perioada premergătoare cumpenei dintre milenii, Secţia de ştiinţe ale naturii s-a îmbogăţit cu colecţia micologică a lui Kálmán László şi cea a biologului Dénes Pázmány (1931-1997): piese de botanică, micologie, respectiv documentaţie tipărită şi în manuscris, donate Fundaţiei Muzeul Naţional Secuiesc, prin care instituţia noastră a devenit muzeul cu cea mai bogată colecţie micologică din România.

În prezent, în Colecţia Secţiei sunt inventariate peste 60.000 de piese, numărul acestora continuând să crească datorită programului de cercetare a populaţiei Curculionidelor din Ţinutul Secuiesc, început în 1984, în colaborare cu Muzeul de Ştiinţe Naturale al Ungariei, program care se derulează şi în prezent.

Expoziţia de ştiinţe ale naturii, prezentă de la bun început printre expoziţiile instituţiei, a fost refăcută în anul 1953, când exponatele (mamifere, păsări, reptile şi amfibieni) au fost expuse în vitrine cu sticlă, respectiv au fost incluse în diorame, în conformitate cu cerinţele epocii. Concomitent cu reorganizarea Expoziţiei, a fost realizată şi expoziţia tematică Apariţia şi evoluţia vieţii.

În deceniul şapte al secolului XX, au avut loc transformări şi în cadrul expoziţiilor din Secţie. Expoziţia de botanică şi zoologie şi-a continuat existenţa, fiind reorganizată într-o mică măsură. Expoziţia Apariţia şi evoluţia vieţii, desfiinţată în anul 1962, a fost înlocuită în 1963 de o nouă expoziţie, cu aceeaşi tematică, dar prezentând de această dată în special vestigii. În anul 1969, şi aceasta a fost înlocuită cu expoziţia Geologia Depresiunii Braşov şi a împrejurimilor sale, care a funcţionat până în 1972, când, împreună cu Expoziţia de bază de ştiinţe ale naturii, a fost demontată şi depusă în depozit.

Chiar dacă au lipsit expoziţiile permanente, sub egida Secţiei au fost însă realizate valoroase expoziţii temporare, cum ar fi: Fauna apelor dulci, Lumea insectelor (1980), Lumea mineralelor (1981), Era glaciară şi fauna sa (1981), Lumea pădurii (1981), Vânatul şi vânătoarea (1982).

În ultimul deceniu al secolului XX, Secţia a participat din nou cu o expoziţie permanentă proprie în circuitul muzeal, prin amenajarea Expoziţiei de geologie, în primăvara anului 1994.

Expoziţia SOS Natura – vernisată în 1996, care există în formă îmbunătăţită şi în prezent – atrăgea atenţia asupra extincţiei, din cauza restrângerii habitatului natural al plantelor şi animalelor specifice zonei (grupate, în funcţie de habitat, în grupuri cum ar fi: cel antropogen, lumea apelor şi a mlaştinilor, a pădurilor de foioase şi conifere).


28.02.2012
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacant, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
26.10.2017
Muzeul de Științele Naturii din Ungaria vă propune o întoarcere în timp, în ultima glaciațiune din istoria Pamântului, recreată la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
28.09.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
03.05.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
14.04.2017
Muzeul Naţional Secuiesc va fi închis pe data de 16-17 aprilie 2017.[ detalii ]
14.03.2017
În data de 14 martie, orele 18.00 vă invităm la vernisajul expoziției itinerante de pictură Endre Szász organizat la Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
21.01.2017
Expoziţia de sculptură Ilés-Muszka Rudolf şi Vargha Mihály la Tg.Secuiesc[ detalii ]
18.01.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Istorie şi Arheologie[ részletek ]
23.06.2016
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
16.06.2016
Cu titlul Colecționarul Szőcs Fülöp Károly, Muzeul Național Secuiesc deschide noua sa expoziție dintr-o valoroasă colecție particulară din Transilvania. [ detalii ]
23.05.2016
Cu titlul Zestrea și portul în zonele locuite de secui s-a redeschis expoziția de bază etnografică a Muzeului Național Secuiesc în sala din etajul doi, cu exponate și interioare nou realizate. [ detalii ]
01.02.2016
În secolele XVIII–XIX denumirea de haiduc era folosită și în cazul slujitorilor în uniformă care îndeplineau servicii la primării, la oficiul de comite sau lângă alți funcționari cu rang înalt.[ detalii ]
01.01.2016
Obiectele de incontestabilă valoare, pe care istoria tâmplăriei le consemnează drept adevărate opere de artă, sunt scaunele create de 'breasla tâmplarilor'.[ detalii ]
28.01.2016
Vernisajul expoziției-eveniment „Comorile României” va avea loc în data de 28 ianuarie 2016, începând cu ora 16:00, la Muzeul Național al Chinei din Beijing, Republica Populară Chineză. [ detalii ]
07.01.2016
Muzeul Naţional Secuiesc deschide Expoziţia comemorativă Fóris Pál - fotograful Muzeului Naţional Secuiesc, joi, 7 ianuarie 2016, ora 18.[ detalii ]
08.12.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
17.10.2015
Asociaţia Micologică “László Kálmán” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează “Ziua Ciupercii” în data de 17 octombrie a.c.[ detalii ]
15.10.2015
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe vă invită la vernisajul expoziţiei de sculptură a artistului clujean Kolozsi Tibor, care va avea loc joi, 15 octombrie a.c. la orele 18:00, în grădina muzeului. [ detalii ]
2015.09.24
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
05.08.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, la Sediu[ részletek ]
30.07.2015
Muzeul Naţional Secuiesc va găzdui, în perioada 30 iunie–6 septembrie, expoziţia cea mai prestigioasă, dar cel puţin cea mai valoroasă în privinţa valorii exponatelor, din istoria sa. [ detalii ]
15.05.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante[ detalii ]
28.04.2015
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László Târgu Secuiesc[ detalii ]
27.04.2015
Cu ocazia zilei de naștere am organizat o expoziție-colaj intitulată „Give me five!” , a cărei deschidere va avea loc pe data de 28 aprilie 2015, marți la orele 19.[ detalii ]
06.04.2015
În săptămâna 6 - 12 aprilie 2015 va avea loc ce-a de a VI-a ediţie a acţiunii "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV". [ detalii ]
18.03.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup Exemple pentru scaun non-universal care va avea loc pe data de 18 martie 2015 la orele 18:00. [ detalii ]
12.03.2015
Expoziția itinerantă de antropologie "Oasele vorbitoare" a sosit la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe de la Muzeul de Științe ale Naturii din Budapesta. [ detalii ]
12.02.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei VÂNĂTOARE DE VISE de Igor BUHAROV (Kornél SZILÁGYI), Ivan BUHAROV (Nándor HEVESI) și Vasile CROAT (László HORVÁTH), care va avea loc pe data de 12 februarie 2015 la orele 19:00.[ detalii ]
15.01.2015
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei artistei Ágnes PÉTER din Ungaria intitulat Geometria apei care va avea loc pe data de 15 ianuarie 2015 la orele 19:00.[ detalii ]
17.12.2014
SALON VIDEO și MAGMA vă invită la vernisajul expoziției - arhivă salonvideo_SUBmissions pe data de 17 decembrie 2014, ora 19.00 la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
03.12.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de studio a artistei Tünde MÁRKOS din Cluj-Napoca, intitulat PIATRA ARUNCATĂ care va avea loc pe data de 3 decembrie 2014 la ora 19. Expoziția va fi deschisă de Alexandru POLGÁR.[ detalii ]
19.11.2014
Muzeul Naţional Secuiesc le propune vizitatorilor o Expoziţie cu cele mai alese donaţii, care au intrat în bogata Colecţie a instituţiei noastre, în perioada 2009-2014. [ részletek ]
13.11.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei artistei Nita MOCANU, intitulat Jurnalul unei disctuţii despre educaţie şi altele care va avea loc joi, 13 noiembrie 2014.[ detalii ]
11.09.2014
Magda CSUTAK // expoziţie personală[ detalii ]
29.07.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei video art intitulat HOT Pixels care va avea loc marţi, 29 iulie 2014, orele 19. [ detalii ]
17.07.2014
Pe 17 iulie 2014, ora 18, în incinta Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, va avea loc vernisajul expoziţiei De la Homorod la Paris, dedicată sculptorului Victor Roman (1937-1995). [ detalii ]
28.06.2014
LÖRICZ Ágnes, Dan MIHĂLŢIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN[ detalii ]
02.06.2014
Miercuri, începând cu ora 19.00, Muzeul Naţional Secuiesc găzduieşte un concert simfonic extraordinar, susţinut de Orchestra de Cameră Georgius şi Orchestra de Cameră Ciuc.[ detalii ]
10.05.2014
Pe data de 10 mai 2014 va avea loc a treia ediţie a evenimentului Ziua Păsărilor şi Arborilor, dedicată aniversării păsărilor și arborilor, organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe. [ detalii ]
28.04.2014
A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt Ivan Ladislav GALETA horvát képzőművész egyéni kiállításának megnyitójára, 2014. április 28-án, hétfőn 18 órára.[ detalii ]
09.04.2014
În săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 va avea loc ce-a de a V-a ediţie a acţiunii "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV". [ detalii ]
13.03.2014
Vă invităm în Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA la vernisajul expoziției de pictură, cu titlul “Trei artişti, trei generaţii, o familie”. [ detalii ]
14.02.2014
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Apor FERENCZ S. intitulat PARALLEL STORIES. [ detalii ]
17.01.2014
În onoarea 1 000 051-lea aniversării artei la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA va fi expus o selecție din expoziția de bază, intitulat :colecţia[ detalii ]
15.01.2014
Minerale, roci şi fosile din Ţinutul Secuiesc[ detalii ]
17.12.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Szabó András care va avea loc marţi, 17 decembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
12.12.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup intitulat COULEUR LOCALE 2 care va avea loc joi, 12 decembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
16.11.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup al artiştilor George Drimbau, Kozma Levente, NEURO, Fra Pio & flo' intitulat BAƆKUP care va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie 2013, orele 18.[ detalii ]
29.10.2013
În data de 29 octombrie 2013, ora 18, Muzeul Național Secuiesc deschide expoziția dantelelor transilvănene.[ detalii ]
17.10.2013
În perioada 15-30 octombrie 2013 Asociația Klavier Art organizează turneul JOC, susținut de pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, alături de muzicologul Irina Nițu, în 12 orașe și comune din județele Harghita și Covasna.[ detalii ]
10.10.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziţiei de grup intitulat VIBRAȚII STIMULATE care va avea loc joi, 10 octombrie 2013, orele 19.[ detalii ]
09.06.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Alexandru ANTIK, intitulat "Viziune - Memorie – Reconstituire" care va avea loc joi, 05 septembrie, 2013 la orele 18:00[ detalii ]
16.08.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției de grup, intitulat ÎN FAMILIE 2. care va avea loc vineri, 16 august 2013, orele 19.[ detalii ]
12.07.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artistului Attila POKORNY, intitulat Frecvenţe Naturale care va avea loc vineri 12 iulie 2013, orele 19.[ detalii ]
22.06.2013
Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe organizează sâmbătă, 22 iunie 2013, începând cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor.[ detalii ]
18.05.2013
Programul începe la ora 20:00 în Sala Cavalerilor, Muzeul Naţional Secuiesc din Sf.Gheorghe, str. Kós Károly nr.10., şi este gratuit participanţilor.[ detalii ]
08-09.05.2013
Casa de licitații Artmark invită personalitățile locale, presa și iubitorii de artă la un eveniment cultural unic, Expoziţia de Vechi Maeștri ai Artei Românești, miercuri, 8 mai, la Centrul de Cultură Arcuș și joi, 9 mai, la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
23.04.2013
Zoltán Szegedy-Maszák & Márton Fernezelyi [ detalii ]
25.04.2013
Cu ocazia Anului Memorial Károly Kós vă invităm la expoziţia comemorativă "Lumea lui Károly Kós, 1912", organizat de Arhivele Capitalei Budapesta împreună cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
07.03.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA şi Fundația Cimbora vă invită la expoziția artistului Zoltán MOLNÁR (HU) intitulat Transilvania, Moldova (1996-2012) şi lansarea cărții Păduri de lumină. [ detalii ]
07.03.2013
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiştilor Orsolya BAÁSZ şi Lehel SZABÓ, intitulat ÎN FAMILIE 1. care va avea loc joi, 7 martie 2013, orele 19. [ detalii ]
27.02.2013
Vă invităm la recitalul olimpicilor Liceului de Artă „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
12.02.2013
MAMŰ- Expoziţia aniversară de 35 de ani[ detalii ]
04.02.2013
Vă invităm la concertul elevilor clasei de flaut şi de muzică de cameră a Conf. univ. dr. Filip Ignác, de la Facultatea de Muzică, Universitatea Tansilvania din Braşov.[ detalii ]
18.01.2013
Selecție din colecțiile MAGMA (Sfântu Gheorghe) şi Fundația ARTeast (Târgu Mureş)[ detalii ]
19.01.2013
Selecţie din colecţia de desene şi fotografii ale Muzeului de etnografie din Budapesta[ detalii ]
07.12.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul artiştilor Dénes Miklósi şi Szilárd Miklós, intitulat MIKLÓSI VS. MIKLÓS care va avea loc vineri, 7 decembrie, 2012, orele 19:00.[ detalii ]
14.11.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției intitulat cameră atelier subsol al artistului József BOB care va avea loc miercuri, 14 noiembrie, 2012, orele 19:00.[ detalii ]
19.10.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției intitulat INTIM a artistei Enikő DACZÓ care va avea loc vineri, 19 octombrie, 2012, orele 19:00[ detalii ]
18.10.2012
Steme şi sigilii ale Ţinutului Secuiesc[ detalii ]
24.09.2012
Muzeul Naţional Secuiesc s-a îmbogăţit cu zeci de mii de fotonegative a artistului fotograf Bortnyik György. [ detalii ]
19.09.2012
Muzeul Naţional Secuiesc organizează miercuri, 19 septembrie 2012, orele 19, o întâlnire pentru a marca 100 de ani de la construirea sediului său. [ detalii ]
15-16.09.2012
Weekend de jonglerie & dans cu focul pe 15-16 septembrie 2012 în curtea Muzeului Național Secuiesc[ detalii ]
14.09.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției de grup, intitulat MAYBE3 SFÂRŞITUL LUMILOR care va avea loc vineri, 14 septembrie, 2012 la orele 19.[ detalii ]
17.08.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției new media intitulat Lupul și mielul care va avea loc vineri, 17 august, 2012, orele 19:00. [ detalii ]
24.07.2012
Vernisajul expoziţiei comemorative Bánffy Miklós, organizat în colaborare cu Muzeul de Istorie a Teatrului din Budapesta, care poate fi vizitată până în data de 24 septembrie[ detalii ]
01.07.2012
Începând cu 1 iulie 2012, Galeriile de Artă ale Muzeului Naţional Secuiesc îşi încetează activitatea, în toate spaţiile sale urmând a se desfăşura lucrari de reabilitare şi de reorganizare muzeală.[ detalii ]
19.07.2012
Curtea Muzeului Naţional Secuiesc este un spaţiu viu, unde creaţiile naturii se amestecă cu operele unor artişti, într-o armonie perfectă şi plină de surprize pentru vizitatori, dar chiar şi pentru gazde. [ detalii ]
17.07.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Zsolt Fekete, intitulat NU MĂ TEM care va avea loc marţi, 17 iulie, 2012 la orele 19:00[ detalii ]
06.07.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului Károly ELEKES, intitulat TUNNING care va avea loc vineri, 06 iulie, 2012 la orele 19:00[ detalii ]
08.06.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului József BARTHA, intitulat BULETIN / Intervenții care va avea loc vineri, 08 iunie, 2012 la orele 19:00.[ detalii ]
01.06.2012
Muzeul Naţional Secuiesc participă cu obiecte din colecţia de etnografie şi documente din fototecă la expoziţia temporară intitulată Copilăria de altădată, la ţară organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României (Bucureşti).[ detalii ]
18.05.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției Csaba FÜRJESI , intitulat Sfere, care va avea loc marți, 18 mai 2012, orele 15:00[ detalii ]
14.05.2012
Fundatia ProNatura impreuna cu Societatea Ornitologica Romana implementeaza in parteneriat proiectul "Delta Dunarii ne priveste pe toti.Ne implicam impreuna!"[ detalii ]
17.05.2012
Vă invităm la concertul elevilor clasei de flaut şi de muzică de cameră a Conf. univ. dr. Filip Ignác, de la Facultatea de Muzică, Universitatea Tansilvania din Braşov.[ detalii ]
23.04.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA şi Casa cu Arcade vă invită la vernisajul expoziției doctoranzilor Academiei de Arte Plastice din Budapesta, intitulat NECUNOSCUTUL COMUN care va avea loc marți, 23 aprilie 2012, orele 19, Casa cu Arcade, P- ța Libertății nr. 7.[ detalii ]
03.04.2012
A 3a ediţie a acţiunii "Săptămâna familei, săptămâna fără TV" va avea loc în săptămâna 2-6 aprilie 2012. [ detalii ]
16.03.2012
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiştilor Ilona NÉMETH şi Jaro VARGA din Slovacia, intitulat MAESTRUL şi UCENICUL 4[ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2014.