magyar  |  english  |   RSS Feed

Stimați vizitatori!

Din cauza lucrărilor de renovare Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe este închis.

Cei interesaţi de expozițiile itinerante ale instituţiei noastre, o pot vedea la Casa cu Arcade, P-ța Libertății nr. 7.

Vă mulţumim pentru înțelegere!


Program de vizitare:
  • - luni, marți, miercuri și vineri între orele 9-16
  • - sâmbătă și duminică între orele 10-14
Grupurile organizate ne pot contacta la numărul de telefon: +40 267 312442.

Direcțiunea și personalul din administrație s-a mutat în clădirea Consic de pe str. Vasile Goldiș nr. 2.

Spaţiul de comunicare online al Muzeului este mereu deschis, unde vă aşteptăm cu drag, adresa noastră de e-mail este: office.sznm@gmail.com.

Dacă comunicarea online nu este o soluţie la problemele dvs. de interes, atunci vă rugăm să ne contactați prin folosirea intrării de pe Vasile Goldiș nr. 2 (clădirea Consic, etajul II)!

Vă mulţumim pentru înțelegere!


Bine aţi venit pe pagina web a Muzeului Naţional Secuiesc!

Muzeul Naţional Secuiesc, care în 2015 aniversează 140 de ani de la înfiinţarea sa, este una dintre colecţiile publice şi instituţiile culturale reprezentative pentru comunitatea maghiară din România. Istoria zbuciumată a instituţiei este marcată de mutări succesive ale sediului, schimbări de regimuri, naţionalizare, evacuări cu consecinţe catastrofale, dar şi de o permanentă îmbogăţire a colecţiilor, participări la evenimente culturale, de rezonanţă şi de anvergură internaţională.

Site-ul nostru oferă publicului un rezumat al istoriei şi al colecţiilor Muzeului Naţional Secuiesc, cu sediul în clădirea proiectată de Károly Kós, în speranţa că informaţiile cuprinse în paginile lui vor completa experienţa vizitării expoziţiilor şi vor ajuta la conturarea unei corecte şi complete viziuni asupra instituţiei noastre, în toată complexitatea sa.

Prezentarea nu se limitează doar la colecţiile de bază, aflate în sediul central al instituţiei, ci cuprinde şi secţiile externe, deoarece acestea – Galeriile de Artă „Gyárfás Jenő”, Centrul Artistic Transilvănean, Centrul de Artă Contemporană MAGMA, Muzeul „Haszmann Pál” de la Cernat, Muzeul de Istorie a Breslelor „Incze László” din Târgu Secuiesc, Muzeul Etnografic Ceangăiesc de la Zăbala şi Muzeul Depresiunii Baraolt de la Baraolt – contribuie, la rândul lor, la activităţile de salvare şi valorificare a bunurilor de patrimoniu, la un nivel profesional demn de instituţii muzeale de sine stătătoare.

Sper ca bogata noastră ofertă de expoziţii şi programe vor consolida decizia dumneavoastră: Muzeul Naţional Secuiesc trebuie vizitat!

Mihály Vargha
director    Dintre toate muzeele provinciale din întinsul ţării româneşti, pe lângă cele din Cluj, cel din Sf. Gheorghe este, fără îndoială, cel mai interesant şi cel mai plin de surprize ... clădirea adăposteşte obiecte distante cu mii de ani de frământările vremuurilor de azi. Celor cari ştiu să desprindă limbagiul mut, dar atâta de elocvent al obiectelor făurite de mâna omenească, splendide vase, cu ale lor spirale divers zugrăvite, le vorbesc de vremuri îndepărtate, în care preocuparea de frumos pare să fi învins meschinele patimi ce ne despart azi. ... Colegilor din Secuime trimit aceste urări cu cuget curat ...
(Alexandru Tzigara-Samurcaş, inspector general al Muzeelor, 1929)


Muzeul Naţional Secuiesc

Muzeul este deschis vizitatorilor din 1875. Ca instituţie ştiinţifică, Muzeul Naţional Secuiesc şi-a propus cercetarea şi prezentarea comunităţii şi a memoriei culturale regionale din Ţinutul Secuiesc. Data care figurează în ştampila muzeului, 1879, reprezintă anul în care instituţia a devenit bun public al comunităţii secuieşti. În prezent funcţionează ca muzeu regional finanţat de Consiliul Judeţean Covasna şi constituie un important obiectiv turistic al acestui judeţ, cât şi al întregului Ţinut Secuiesc.
Clădirile Muzeului, proiectate de Károly Kós, aflate pe strada cu acelaşi nume din municipiul Sfântu Gheorghe găzduiesc biblioteca, secţia de ştiinţele naturii, cea de arheologie-istorie şi cea de etnografie. În afara acestor secţii, mai aparţin de complexul muzeal şi câteva unităţi externe cu sediul în Sf. Gheorghe (Galeria de Artă şi Centrul de Arte Plastice) şi în judeţ (Tg. Secuiesc, Cernat, Baraolt şi Zăbala).

I. Secţiile interne

1. Biblioteca
Alături de biblioteca de specialitate, extrem de utilă în munca de cercetare şi documentare a instituţiei, secţia gestionează colecţii de carte veche, arhiva presei de epocă şi alte colecţii speciale. Cel mai valoros obiect, Codicele Apor conţine psalmi din prima traducere maghiară a Bibliei (sec. al XV-lea). Traducerea amintită este a patra după vechime în rândul operelor literare maghiare păstrate.

2. Secţia de ştiinţele naturii
Deţine peste 60.000 de obiecte, printre care una din cele mai reprezentative colecţii paleontologice de mamifere pliocene şi cuaternare din Europa Centrală şi de Est, una din cele mai mari colecţii de ciuperci din România şi colecţia de fluturi „Diószeghy” cu peste 23.000 exemplare. De numele specialistului entomolog din această secţie se leagă descoperirea unor specii noi pentru ştiinţă.

3. Secţia de arheologie-istorie
Colecţiile de arheologie numără peste 50.000 de obiecte. Muzeul s-a făcut cunoscut în primul rând datorită cercetării culturii neolitice-eneolitice Ariuşd. Expoziţia de bază arheologică prezintă cultura materială a regiunii pe o durată de 35.000 de ani.

Colecţiile de istorie cuprind, între altele, mărturii privind rolul militar al secuimii în evul mediu, relicve paşoptiste, mobilă şi sticlă de valoare considerabilă din punct de vedere al istoriei culturii şi civilizaţiei din această zonă.

4. Secţia de etnografie
Deţine peste 15.000 de obiecte, între care broderii domneşti din sec. XVII–XVIII, de o bogăţie unică în Transilvania, o importantă colecţie de cahle şi de ceramică, mobilă veche sculptată sau pictată, respectiv colecţia jucăriilor populare tradiţionale. O expoziţie în aer liber prezintă, alături de porţi secuieşti şi stâlpi funerari sculptaţi, o casă veche (1767) din zona Ciuc, mobilată parţial cu piese originale.

II. Unităţi externe1. Galeria de Artă „Gyárfás Jenő”, Sf. Gheorghe
Ca secţie autonomă de artă plastică, cu sediul în clădirea „Bazarului” din centrul oraşului, Galeria gestionează şi expune sculpturi şi grafică din sec. XIX–XX. Expoziţia de bază „Panteon” conţine opere de Miklós Barabás, Jenő Gyárfás, Imre Nagy, artiştii coloniei de artă de la Baia Mare, Nándor Lajos Varga, Sándor Plugor şi alţii.

2. Centrul de Arte Plastice din Transilvania, Sf. Gheorghe
Secţia înfiinţată în 2012 cu funcţia de muzeu al artei plastice contemporane gestionează piesele create după 1945 a artiştilor originare din Transilvania. În expoziţia de debut al secţiei au fost expuse lucrările (sculpturi, picturi, grafică, textile) lui Albert Nagy, Hans Mattis-Teutsch, Imre Baász, Sándor Plugor, István Gergely, Péter Jecza, Pál Nagy, Ferenc Sükösd, Gazdáné Olosz Ella, Zoltán Hervai, Borbála Bocz, András Kós.

3. Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc
Găzduieşte colecţii şi expoziţii valoroase din istoria oraşului, a breslelor şi a meşteşugurilor. Alături de utilaje de intervenţie ale pompierilor din sec. XIX–XX, Muzeul Breslelor se laudă şi cu o celebră colecţie de păpuşi în port popular, „Zsuzsi şi Andris”, (peste 350 exponate). Specialiştii Muzeului au făcut un punct de atracţie al oraşului şi din Studioul foto „Bogdan” de la sfârşitul sec. al XIX-lea, unde se lucrează numai la lumina naturală.

4. Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat
Acest muzeul etnografic în aer liber prezintă patrimoniul de arhitectură populară din judeţul Covasna, inclusiv stâlpi funerari de piatră şi de lemn, respectiv meşteşuguri populare tradiţionale şi valoroase expoziţii de artă populară şi de istorie locală. Colecţiile de maşini agricole şi de sobe din fontă sunt unice în felul lor. Muzeul este vestit şi datorită şcolii populare de artă organizată de instituţie.

5. Muzeul Depresiunii Baraolt din oraşul Baraolt
Gestionează şi expune mărturii din domeniul istoriei mineritului şi breslelor, precum şi colecţii de istorie locală. Deţine piese rare din produsele glăjăriilor din Ţinutul Secuiesc şi ale olarilor din Bazinul Baraolt. În prezent se lucrează la expunerea corespunzătoare a scheletului de mastodont, de trei milioane de ani, descoperit recent în cariera de lignit de la Racoşul de Sus.

6. Muzeul Etnografic Ceangăiesc din Zăbala
Prezintă o colecţie unică din arta populară a maghiarilor din Moldova şi despre viaţa cotidiană a acestor comunităţi. Porturile populare, produsele meşteşugăreşti, interioarele tradiţionale mobilate caracteristic ne dau şansa să aruncăm o privire asupra modurilor de trai a comunităţilor din satele ceangăieşti. Alături de această expoziţie o veche casă secuiască găzduieşte şi o bogată colecţie de etnografie şi istorie locală din Zăbala.


22.05.2023
Clădirea monument istoric a muzeului proiectată de Kós Károly, care găzduiește Muzeul Național Secuiesc din 1912, a fost complet renovată în ultimii ani. [ detalii ]
04.05.2023
Joi, 4 mai 2023, de la ora 17:00, se va deschide expoziția artistului și restauratorului Balázs Hugyecsek din Szentendre, întitulată Cosim cu chibrituri. [ detalii ]
31.03.2023
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 31.03.2023 [ detalii ]
29.03.2023
Încheiat astăzi, 29.03.2023, la sediul Muzeului de Istorie a Breslelor "Incze László" din Tg. Secuiesc, cu ocazia concursului pentru ocuparea postului vacant de Supraveghetor muzeu/M,cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. [ detalii ]
28.03.2023
Încheiat astăzi, 28.03.2023, la sediul Muzeului de Istorie a Breslelor Incze László din Târgu Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Supraveghetor muzeu/M, vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. [ detalii ]
20.03.2023
La ora 14:00 secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatul selecţionării dosarelor. [ detalii ]
23.03.2023
Joi, 23 martie 2023, de la ora 17:00, se deschide o nouă expoziţie a Muzeului Național Secuiesc, în Galeria de la subsolul Casei cu Arcade, deja cunoscutul spațiu temporar de expoziții al instituției. [ detalii ]
03.03.2023
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant pe perioadă nedeterminată, la secția Muzeul de Istorie a Breslelor ”Incze László” din Tg. Secuiesc. [ detalii ]
23.02.2023
Pe 23 februarie 2023, de la ora 17:00 Muzeul Național Secuiesc va deschide la parterul clădirii Casei cu Arcade din Sfântu Gheorghe următoarea expoziție de cameră, de data aceasta cu tematică etnografică. [ detalii ]
19.01.2023
Joi, 19 ianuarie 2023, de la ora 17:00, se deschide o nouă expoziţie a Muzeului Național Secuiesc, în Galeria de la subsolul Casei cu Arcade, deja cunoscutul spațiu temporar de expoziții al instituției. [ detalii ]
24.11.2022
Expoziția întitulată Drumul crucii de Kinga Villő Mara va fi vernisată în spațiul expozițional temporar al Muzeului Național Secuiesc, Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe, joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 17:00. [ detalii ]
10.11.2022
Joi, 10 noiembrie 2022, de la ora 18.00 o expoziție istorică întitulată Berea! De la artizani la fabrica de bere, se va deschide în spațiul expozițional temporar al Muzeului Național Secuiesc din Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
05.10.2022
Miercuri, 5 octombrie 2022, la Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe a avut loc vernisajul expoziției lui Mettrai Pongchomporn, artist thailandez și câștigător al Marelui Premiu al celei de-a 6-a ediții a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc. [ detalii ]
04.10.2022
Spațiul de expoziții temporare al Muzeului Național Secuiesc, Casa cu Arcade, va găzdui marți, 4 octombrie 2022, de la ora 17.00, vernisajul expoziției pictorului Pál Gerber, laureat al Premiului Munkácsy, intitulată Ce te doboară şi ce te ridică. [ detalii ]
30.09.2022
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 30.09.2022 [ detalii ]
30.09.2022
Pe 30 septembrie 2022, la ora 12.00, Muzeul Național Secuiesc va vernisa la Casa de Cultură Kónya Ádám din Sfântu Gheorghe, expoziția lui Károly Szelényi, fotograf laureat al Premiului Patrimoniului Maghiar, membru al Academiei de Arte Széchenyi, intitulată Insignele încoronării maghiare. [ detalii ]
29.09.2022
Microexpoziția a lui Zoltán Kakas ne conduce prin fotografii și prin obiecte în lumea aceasta învrăjită a credințelor populare. [ detalii ]
26.09.2022
Este greu de crezut, dar adevărat, că în prima jumătate a secolului XX, în satele din Ghimeș s-au format grupuri asemănătoare popoarelor nomade. [ detalii ]
05.07.2022
Proces verbal privind selecţionarea dosarelor de concurs [ detalii ]
23.06.2022
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează joi, 23 iunie 2022, începând cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor, în spațiul din Casa cu Arcade și în parcul Erzsébet. [ detalii ]
17.06.2022
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacant. [ detalii ]
31.03.2022
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 31.03.2022 [ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2023.