română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2022.05.27

Májusi hónap műtárgya
A fotó mint műtárgy?Napjainkban szinte minden közgyűjtemény őriz fotográfiákat. A Székely Nemzeti Múzeum első leltárainak tételei között már szerepelnek fényképek, az időben különböző intenzitással gyarapodó fotótár Fóris Pál kezdeményezésére az 1970-es években önálló gyűjteménnyé vált. Az itt őrzött nagyítások száma jelen pillanatban meghaladja a százötvenezret.

A fotográfiát a múzeum kezelheti dokumentumként vagy műtárgyként, ennek függvényében változik a felhasználási és megjelenítési formája. Míg első esetben a felvételeken szereplő információk forrásértéke kap nagyobb hangsúlyt, és az azt megjelenítő hordozó másodlagos szerepet játszik, műtárgyként a fénykép esztétikai vonatkozásai kerülnek előtérbe, és anyagiságában is felértékelődik. A gyűjteményünkben őrzött fotográfiák leltári számokat kapnak, konzerváláson és szükség esetén restauráláson mennek keresztül. A szélesebb közönség számára kiállítások alkalmával tekinthetők meg. Eredeti formájukban, sérülékenységük miatt, csak ritkán és rövid ideig.

A Szigetvári Ferenc (1921–1991) múzeumban őrzött, 1952 és 1990 között keletkezett, cédulák mellett több mint hatezer fotónegatívot és kétezer nagyítást tartalmazó hagyatékából szemelgető kamarakiállítás koncepciója a fotográfiával kapcsolatos, imént jelzett kettősségre épül. Részben követi az amatőr fotográfus filmtekercsein rögzített képkockák tematikai, időbeli és minőségi szempontból is heterogén ritmusát, másrészt pedig esztétikai szempontokat szem előtt tartva emel ki néhányat az eredeti környezetükből, a műtárgy irányába mozdítva el ezáltal őket. Műtárgy azonban csak egy van a térben. A Szigetvári Ferenc által Karácsonkő közelében 1956. szeptember 23-án lencsevégre kapott és sötétkamrában nagyított, roma gyermekeket ábrázoló fotográfia ebben a formájában vélhetően egyedüli és egészen biztosan megismételhetetlen. A különleges bánásmód mellett épp az eredetiség az, ami egy tárgyat műtárggyá avat.Szigetvári Ferenc, a fényképész

Szigetvári Ferenc 1921-ben született Kolozsváron. Édesanyja, Sütő Nagy Ida könyvelő volt, édesapja, Szigetvári József a Magyar Színház színészekén indult. Szigetvári Ferenc a kolozsvári piarista gimnáziumban érettségizett 1940-ben. A háború alatt előbb Kolozsváron, később Budapesten majd a németországi Halléban orvosnak tanult. Még egyetemi évei alatt megnősült. Tanulmányainak elvégzését követően feleségével Szabó Piroskával Kézdivásárhelyen kezdtek közös életet. 1948-ban itt született meg első, Réka nevű lányuk, de hamarosan Bánffyhunyadra, majd Egeresre, 1951-ben pedig Nagyenyedre költöztek. 1953-ban Enyeden látta meg a napvilágot második gyermekük, Tünde és itt szerezte meg Szigetvári Ferenc a szülész-nőgyógyász szakorvosi képesítést is. 1963-ban a család felbomlott és Szigetvári Ferenc Naszódra költözött. A városi kórházban ismerkedett meg Brandt Margittal, akivel később összeházasodtak és Bánffyhunyadra költöztek. 1991-ben Szigetvári Ferenc tragikus hirtelenséggel, gombamérgezésben hunyt el.

Szigetvári Ferencet széleskörű érdeklődés jellemezte. Szabadidejében űzött tevékenységei közül a fotózás első helyen állt, ehhez láthatóan érzéke is volt. Előbb motorkerékpáron, később autóval kereste fel Erdély és Moldva nevezetes helyszíneit azzal a szándékkal, hogy ezeket fotókkal dokumentálja az utókornak. Ha a Szekuritáté nem zaklatta volna, valószínű, hogy a maga által készített képeket a hozzájuk tartozó történeti áttekintéssel együtt közre is adta volna, így azonban feldolgozatlan jegyzeteit és fotóit a történész Csetri Elekre bízta, aki később Jánó Mihály rendelkezésére bocsájtotta azokat. A Székely Nemzeti Múzeum Jánó Mihály révén jutott hozzá a hagyatékhoz.
Archívum

2022
Júniusi hónap műtárgya / A vizitka
Májusi hónap műtárgya / A fotó mint műtárgy?
Áprilisi hónap műtárgya / A polgármester hagyatéka
Márciusi hónap műtárgya / Kereszt, Bevonulás Jeruzsálembe, Pelikán
Februári hónap műtárgya / Éltes Barna – Oszlop
Januári hónap műtárgya / A Nemes Székely Nemzet ősi címere


2018
Januári hónap műtárgya / Délnémet falióra
Februári hónap műtárgya / Berde Mária leckekönyve (1912–1917)
Márciusi hónap műtárgya / Fejedelemség kori hamis próbaveretek és lemezhulladékok
Áprilisi hónap műtárgya / Vándorsólyom (Falco peregrinus)
Májusi hónap műtárgya / Esztelneki asszonyviselet
Júniusi hónap műtárgya / Rejtekes szekrény, 1710-ből
Júliusi hónap műtárgya / "Fényforrás" – Emlékhologram a Szépművészeti Múzeum 100. évfordulójára
Augusztusi hónap műtárgya / Kézimalom Kézdivásárhelyről
Szeptemberi hónap műtárgya / Szélvitorla 1790-ből
Októberi hónap műtárgya / Gerendi-Enderle Anikó: Nyári vargánya
Novemberi hónap műtárgya / Székely Estván Chronicája


2017
Januári hónap műtárgya / Kós Károly személyes tárgyai
Februári hónap műtárgya / „talipotfára karcolt sanscrit biblia...”
Márciusi hónap műtárgya / Mátisfalvi bádoglámpa
Áprilisi hónap műtárgya / Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Májusi hónap műtárgya / Mázas tál
Júniusi hónap műtárgya / Jecza Péter: Monád
Júliusi hónap műtárgya / Mikroszkóp (19. század)
Augusztusi hónap műtárgya / Erdővidéki pásztorbot
Szeptemberi hónap műtárgya / Fejedelemségkori érmegyűjtemény
Októberi hónap műtárgya / A gyapjas orrszarvú
Novemberi hónap műtárgya / Usébti típusú szobrocskák
Decemberi hónap műtárgya / Gyárfás Ferenc: Tanulmányrajz


2016
Januári hónap műtárgya / Asztalos céh széke, 1716
Februári hónap műtárgya / Vármegyei hajdú egyenruha Márciusi hónap műtárgya / Guanshiyin istennő szobra a Tang-dinasztia korából (618–907)
Áprilisi hónap műtárgya / Mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris)
Májusi hónap műtárgya / Szattyánba kötött ima
Júniusi hónap műtárgya / Tanulmány a Gábor Áron halála című Gyárfás Jenő-festményhez
Júliusi hónap műtárgya / Kisborosnyói Albu Mari vert csipke-gyűjteménye
Augusztusi hónap műtárgya / Háromszék vármegye zászlaja 1896-ból
Szeptemberi hónap műtárgya / Az abonyi avar sírleletek
Októberi hónap műtárgya / Sztyeppei mamut állkapocstöredéke és zápfoga
Novemberi hónap műtárgya / Cserépkürt 1896-ból
Decemberi hónap műtárgya / Nagy Pál: Baász Imre arcképe, 19732022.07.21
A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház Pincegalériájában nyílik 2022. július 21-én, csütörtökön 17 órától Albert Levente sepsiszentgyörgyi képzőművész Metaformák> című kiállítása.[ részletek ]
2022.07.20
Háromnapos nappali tábort szervez a Székely Nemzeti Múzeum 2022. július 20-22. között a sepsiszentgyörgyi Lábasházban.[ részletek ]
2022.06.23
A Székely Nemzeti Múzeum 2022. június 23-án, csütörtökön tartja hagyományos Múzeumok éjszakája programját a sepsiszentgyörgyi Lábasházban és az Erzsébet parkban.[ részletek ]
2022.06.10
Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2021. 180 oldal [ részletek ]
2022.05.26
Május 26-án, csütörtökön 17 órától kerül sor az Egy korszak lenyomata. Válogatás Szigetvári Ferenc fotóhagyatékából című katalógus bemutatására. [ részletek ]
2022.04.26
A Székely Nemzeti Múzeum a Lábasházban nyitva tartó Somogyi Győző kiállítással és egy különleges, a könyvtár egyik legrégebbi és Sepsiszentgyörgy városához szorosan kötődő műtárgyának bemutatásával kapcsolódik be a Szent György Napokba. [ részletek ]
2022.04.11
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) minden évben az 1885. április 12-i alapítási dátumhoz legközelebb eső hétvégén tartja ünnepi közgyűlését és díjkiosztó gáláját, erre idén április 9-én, szombaton került sor a hagyományos helyszínen, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. [ részletek ]
2022.03.31
2022. március 31-én, a hónap utolsó csütörtöki délutánján 17 órától bemutatjuk a márciusi hónap műtárgyát, amely szorosan kötődik az éppen látogatható időszakos kiállításunkhoz. [ részletek ]
2022.03.17
2022. március 17-én, csütörtökön 17 órától Éltes Barna szobrászművész újabb kiállítását nyitja a Székely Nemzeti Múzeum. [ részletek ]
2022.03.08
2022. március 8-án nyílik és négy hónapon keresztül látható a sepsiszentgyörgyi Lábasházban Somogyi Győző, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar festő- és grafikusművész Magyar hősök arcképcsarnoka című nagyszabású képzőművészeti kiállítása.[ részletek ]
2022.02.24
A Székely Nemzeti Múzeum időszakos kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban 2022. február 24-én, csütörtökön 17 órától Éltes Barna sepsiszentgyörgyi szobrászművésznek, a múzeum munkatársának nyílik kiállítása Fent címmel. [ részletek ]
2022.02.03
A nyíregyházi Kállay Gyűjteményben megnyílt vándorkiállítást március 8-ig tekinthetik meg az érdeklődők. [ részletek ]
2022.01.25
A járvány és a múzeum főépületének felújítása miatti költözés néhány évre szüneteltette nagy sikerű, A hónap műtárgya címet viselő sorozatunkat. 2022-ben azonban minden hónap utolsó csütörtöki napján újra közszemlére tesszük gyűjteményeink egy-egy kiemelt, különleges, esetleg soha nem látott darabját ideiglenes kiállítóhelyünkön, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. [ részletek ]
2022.01.21
A 20. század elején – akárcsak Kossuth korában – a honi ipar pártolása céljából felszólították az üzlettulajdonosokat, hogy forgalmazzanak a helyi gyárak által készített termékeket, és ezáltal segítsék a helyi ipar fellendülését. [ részletek ]
2022.01.14
Több esztendőn keresztül, ahányszor Albert Ernő tanár úrnál jártunk, mindig ránk bízta valamelyik féltve őrzött kincsét. A diákjai gyűjtését, a saját jegyzeteit, az éveken át fogalmazott tanulmányait. [ részletek ]
2021.12.17
A Székely Nemzeti Múzeum Pincegalériájában, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban (Szabadság tér, 7.) 2021. december 17-én, pénteken 17 órától megnyílik Baab József Visszaveszem a nevemet című tárlata [ részletek ]
2021.10.06
Gábor Áron rézágyúja a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2022.