română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2019.03.23

dr. Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának laudációjaA Székely Nemzeti Múzeum tiszteletére

Mi a székely nemzet? Mi a múzeum? S mi a Székely Nemzeti Múzeum? Azok a 14. századi magyar nyelvű székely oklevelek, amelyek a székek közösségével szembefordulókat súlyos büntetésekkel fenyegették, jelzik, hogy a székely nemzettudat már akkor sem szorítkozott a társadalom elitjére, primorokra és lófőkre, hanem a társadalom egészét magában foglalta. A közösség együvé tartozását, az egymásban való megkapaszkodás ősi eszméjét képviselte. Ősi nemzettudatról, ősi nemzetről beszélünk tehát, amelyben a közösség iránti lojalitás mindig is különösen erős volt.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként a Székely Nemzeti Múzeumot méltatni megtisztelő feladat. Hiszen a két intézmény között megannyi párhuzam ismerhető fel, nem csupán nemzeti múzeumi mivoltukból fakadóan. Mindkét intézmény jelentős magán adománynak köszönheti létrejöttét és gyűjteményüket közadakozás növelte.

Minden múzeum, de különösen a nemzeti múzeumok gyűjteményeiken túlmutatóan ugyanakkor szimbolikus jelentéseket is hordoznak. A múzeum több, mint tárgyak halmaza. A múzeum mindig közösségi alkotás: gyűjtők, a gyűjteményt gondozók, adományozók és látogatók közösségének alkotása. A múzeum a közösség szellemiségét testesíti meg.

Különösen igaz ez a Székely Nemzeti Múzeumra is, amely közel 150 éves fennállása alatt a számtalan, a székelységet érő sorstragédia ellenére megőrizte és fenntartotta történeti emlékezetét. Ez a rendkívül erős nemzettudat hívta életre a Székely Nemzeti Múzeumot.

1859-ben, Mikó Imre gróf aktív tevékenységének köszönhetően alakult meg az Erdélyi Múzeum Egyesület, amely az erdélyi magyar tudósokat és tudománypártolókat tömörítette, és amely az erdélyi nemzeti múzeum szerepét is betöltötte a társadalom szemében. 1875-ben ennek az egyesületnek kívánta felajánlani családi gyűjteményét Csereyné Zathureczky Emília is, amely így Kolozsvárra került volna át. A gyűjtemény azonban egyre népszerűbbé vált, s megtartásáért egyre többen léptek fel. Csereyné ezért 1877-ben a székelység javára ajánlotta fel a gyűjteményt, megalapítván ezzel a Székely Nemzeti Múzeumot. A gyűjtemény – amelynek egy évvel korábban maga Kossuth Lajos is adományozott egy katonai érdemrendet – Sepsiszentgyörgyre került, ahol először a Székely Mikó Kollégiumban helyezték el.

A múzeum általános elfogadottságát mutatta, hogy a gyűjtemény méltóbb elhelyezésére hamar közadakozás indult, s így vásárolhattak telket a jövendő múzeumépület számára. Az új múzeumépület tervezésére Kós Károlyt kérték fel, aki a kalotaszegi és a székely népi építészet elemeinek ötvözésével alkotta meg a Székely Nemzeti Múzeum 1912-ben befejezett, mesebeli, egyszerre ősi és modern épületét.

Az első világháborút lezáró trianoni döntés és a rákövetkező megrendülés az egész magyarságra máig tartó hatást gyakorol. A Székely Nemzeti Múzeum erejét és jelentőségét mutatja, hogy abban a rendkívül nehéz időszakban, amikor a szétszabdalt magyarság nemzetiségi jogait és azonosságának megőrzését az utódállamokban lépten-nyomon igyekeztek elfojtani, a múzeum nem egyszerűen csak túlélt, hanem virágkorát élte. Szárnyai alatt nyílt meg az első magyar skanzen. Kiállításai mellett nemzetközileg elismert intézményekkel működött együtt. Expedíciókat és konferenciákat szervezett, köteteket adott ki. Képes volt igazán modern nemzeti múzeumként működni, szervezni és sok tekintetben irányt adni a székely kulturális és tudományos életnek. A második világháborút követően, a kommunista éra alatt elveszítette ugyan az egész Székelyföldet átfogó hatókörét, sőt megyei múzeumként a nemzeti múzeum megnevezést is, ám 1990-ben újra felvette a Székely Nemzeti Múzeum nevet. A múzeum által folytatott gyűjtések és vásárlások során fejlesztett gyűjtemény immár közel 150 éve nap mint nap várja a látogatókat, hogy néprajzi, természetrajzi, régészeti és történeti gyűjteményein keresztül megérthessék a székelység különleges kultúráját történetét, örökségét és jelenét.

A Székely Nemzeti Múzeum központi intézményéhez ma szerte Székelyföldön hét külső gyűjtemény tartozik, amelyek kiállításaikkal folyamatosan várják az érdeklődőket. A Gyárfás Jenő Képtár, a Magma Kiállítótér, és az Erdélyi Művészeti Központ Sepsiszentgyörgyön, az Incze László Céhtörténeti Múzeum Kézdivásárhelyen; a Haszmann Pál Múzeum Csernátonon; a Csángó Néprajzi Múzeum, Zabolán; és az Erdővidék Múzeuma, Baróton. A kiállítóhelyek és munkájuk jelzik azt az erős hálózatot, amelyet a múzeum tart fent.

A Székely Nemzeti Múzeum létrejötte, túlélése a székelység újabb viharos századában, nemzetmegtartó szerepe és erős társadalmi beágyazottsága élő példája annak, hogy a közösségért, a nemzetért alkotók és a múzeum összetartó közössége együttesen mi mindent képesek megteremteni.

A mai fejlődésben, a jelen megteremtésében és a jövő lehetőségeinek kialakításában meghatározó szerepet játszik Vargha Mihály igazgató úr, szobrászművész, akinek igazgatósága idején a múzeum olyan megújulást mutat az épületek, a kiállítások megújítása, a gondolatok és a szellemiség tekintetében, amelyre hosszú ideje nem volt példa, s amely messze túlmutat Sepsiszentgyörgy, a Székelyföld és Erdély határain.

Megtiszteltetés a Székely Nemzeti Múzeumot köszönteni és elsőként gratulálni a Magyar Örökség-díjhoz!

Varga Benedek


Magyar Örökség Díj


2023.05.22
A Székely Nemzeti Múzeumnak 1912 óta otthont adó, Kós Károly által tervezett monumentális múzeumépülete 2023-ra teljesen megújult. [ részletek ]
2023.05.15
2023. május 15-én, hétfőn 17 órától a sepsiszentgyörgyi Lábasházban megemlékeznek László Attila geológusról. [ részletek ]
2023.05.18
Május 18-a 1977 óta a közgyűjtemények ünnepe, a múzeumok világnapja, mely alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum különleges meglepetéssel készül. [ részletek ]
2023.05.04
2023. május 4-én, csütörtökön 17 órától nyílik a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház Pincegalériájában Hugyecsek Balázs szentendrei képzőművész, restaurátor Gyufával kaszálunk című kiállítása. [ részletek ]
2023.04.21
A Székely Nemzeti Múzeumnak a Lábasházban lévő ideiglenes kiállítóterében április 21-én, pénteken 17 órától a László Ferenc: Táj és tudomány. Válogatott írások a Székelyföld régészete és a művelődéstörténet köréből című kötet bemutatására kerül sor. [ részletek ]
2023.03.23
Március 23-án, csütörtökön 17 órától, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház Pincegalériájában nyílik Nemes András Csaba szobrász és Vajna László K. festőművész Emberközelben című kiállítása.[ részletek ]
2023.03.13
A Székely Nemzeti Múzeum felújított, Kós Károly által tervezett ikonikus múzeumépületének ez év novemberi megnyitása után az intézmény első, új szemléleti és módszertani alapokra helyezett kiállításai várják majd a látogatókat.[ részletek ]
2023.03.14
Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, illetve a Petőfi bicentenárium alkalmából a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című kiállítását nyitja 2023. március 14-én, kedden 18 órától, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasházban.[ részletek ]
2023.02.28
Az „Ez sör! A sernevelőtől sörgyárig” című vándorkiállításunk hamarosan tovább utazik Sepsiszentgyörgyről.[ részletek ]
2023.02.23
Február utolsó csütörtöki délutánján, 23-án 17 órától nyitjuk következő, ezúttal néprajzi témájú kamarakiállításunkat a Lábasház földszinti termében.[ részletek ]
2023.01.31
Éltes Barna Székely Nemzeti Múzeum udvarán újonnan felállított alkotásának margójára[ részletek ]
2023.01.19
2023. január 19-én, csütörtökön nyílik a Székely Nemzeti Múzeum legújabb kiállítása az intézmény ideiglenes kiállítóhelyéül szolgáló Lábasház Pincegalériájában.[ részletek ]
2022.11.24
A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasház Pincegalériájában nyílik Mara Kinga Villő magyarországi festőművész Tizenöt stáció című kiállítása 2022. november 24-én, csütörtökön 17 órától. [ részletek ]
2022.11.10
Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig címmel nyílik történelmi kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban 2022. november 10-én, csütörtökön 18 órától. [ részletek ]
2022.10.27
Október 27-én, csütörtökön 17 órától kerül közszemlére az októberi hónap műtárgya a Lábasház földszinti termében. [ részletek ]
2022.10.05
2022. október 5-én, szerdán került sor Mettrai Pongchomporn thaiföldi művész, a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé fődíjasának kiállításmegnyitójára Sepsiszentgyörgyön a Lábasházban. [ részletek ]
2022.10.04
A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház Pincegalériájában Gerber Pál Munkácsy-díjas festőművész Ami lehúz és ami fölemel című tárlatának megnyitójára kerül sor 2022. október 4-én, kedden 17 órától. [ részletek ]
2022.10.01
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében október 1-jén, szombaton hagyományos gombanapot tartanak a Kónya Ádám Művelődési Házban, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2023.