magyar  |  română  |   RSS Feed

 

Acta Siculica 2012-2013

Vargha Mihály: Activity report of Székely National Museum (November 2011 – October 2013)


Natural History

Kis Boglárka Mercedesz – Kármán Krisztina: Adatok a székelyföldi ásványvizek stabilizotóp geokémiai kutatásához

Kővári István: Kisvízi időszakok vizsgálata a Kovászna-patak felső szakaszán

Kisgyörgy Blanka: Kastélyparkjainkról

Urák István – Máthé István: A Lucs-tőzegláp pókjainak (Arachnida: Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata

Kocs Irén: Adatok a Vargyas-szoros és környékének ormányosalkatú bogárfaunájához (Coleoptera: curculionoidea)

Imecs István – Ujvári Krisztián-Róbert: Antropogén források és azok hatása a Csíki-medence tíz patakjának halállományára

Molnár Lídia: Adatok az erdei fülesbagoly (Asio otus L.) téli táplálkozásához Sepsiszentgyörgyön köpetvizsgálatok alapján

Levente Barti: The edible dormouse (Glis glis), as a cave-dwelling species in RomaniaArcheology

László Attila: Székely Zoltán, a régész

Bordi Zsigmond Lóránd – Józsa Lajos: Egy elfeledett régészeti lelőhely: a miklósvár–nagymátyás-pataki telephely

Bordi Zsigmond Lóránd – Boér Laura: Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum történetéhez: Vasady Nagy Gyula és Carl Gooss levelezése, 1876–1878

Puskás József: Adatok Kovászna megye régészeti repertóriumához I.

Nyárádi Zsolt – Botha Zoltán: Régészeti kutatások a kisgalambfalvi Galat-tetőn (1938, 1954, 1956–1960)

Zsigmond Lóránd Bordi – Alexandru Popa: Castrul roman de la Boroşneu Mare: o sută de ani de la prima cercetare arheologică sistematică

Székely Zsolt: Fejezetek az erdélyi limes-kutatás történetéből
History

Demeter Lajos – Süli Attila: Források Háromszék hadiiparának történetéhez (1848–1849)

Süli Attila: Németh László kormánybiztosi irataiból

Nagy Szabolcs: Impériumváltás Sepsiszentgyörgyön 1918–1919

Demeter Lajos: A sepsiszentgyörgyi Hősök temetője

Garda Dezső: Gyergyószentmiklós közélete az első világháború utáni években és az Országos Magyar Párt

Magyarosi Sándor: A 27. székely könnyűhadosztály első napjai a keleti frontonHistorical Heritage

Szekeres Attila István: Címereslevelek a sepsiszentgyörgyi állami levéltárban, 2.

Csáki Árpád: A kézdialbisi harangtorony 17. századi feliratos köve

Csikós Júlia: Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához

Tamás Sándor: Erdély „hibás” miniatűr térképe Abraham Ortelius atlaszában

Coroi Artur: Adalékok Kézdivásárhely és vidéke kapcsolataihoz a 15–20. században

Pénzes Lóránd: A bodzavámi vesztegintézet káplánsága

Tóth Szabolcs Barnabás: Adatok a háromszéki dalárdák és dalegyletek történetéhez (1870–1914)

Csáki Árpád: Dr. Nagy Jenő családi címere és ex-librise Keöpeczi Sebestyén Józseftől (1932)

Boér Ilka: Balogh Jolán-levelezés a Székely Nemzeti Múzeummal (1932, 1941)Culture and Society

Pozsony Ferenc: A népi kultúra területi tagolódásának vizsgálata

Albert Ernő: Faragó József (1922–2004)

Balassa M. Iván: Dálnoki 18. századi galambbúgos kapuk

Szőcsné Gazda Enikő – Mihály Ferenc: A barátosi református templom kazettás mennyezete

Szacsvay Éva: Templomberendezés és templomhasználat Homoródszentlászlón

Füreder Balázs: A kürtőskalács készítésének változásai

Dimény Attila: Migráció és társadalmi mobilitás Kézdivásárhelyen a 19–20. század fordulóján

Kinda István: „Furfangos úri hunczutságok” és megszorító intézkedések Székelyföldön a 20. század első felében

Kolumbán Zsuzsa: A „nemi bűnözés” és társadalom általi megítélése Udvarhely vármegye területén a 19. század folyamán

Pakot Levente: Családok és nemzedékek...

Nagy Zsolt: A halott-tisztelet kegyeleti helyszínei

Vajda András: Az információátadás szóbeli és írott formái a nyilvános térben Sáromberkén

Dimény H. Árpád: Egy csernátoni vőfély a 21. században2015.04.28
On 1 April 2015 MAGMA Contemporary Art Space from Sfântu Gheorghe celebrated its 5 years anniversary. During these five years we have collaborated with around 250 artists, art theorists, philosophers, etc. and together we contributed to what MAGMA is today.[ details ]
2015.03.18
MAGMA Contemporary Art Space from Sfântu Gheorghe cordially invites you to the opening of the group exhibition Examples for Non-universal Chair on March 18, 2015 at 18:00. [ details ]
2015.02.12
MAGMA Contemporary Art Space from Sf. Gheorghe kindly invites you to the opening of the exhibition 'DREAMHUNTING' by Igor BUHAROV (Kornél SZILÁGYI), Ivan BUHAROV (Nándor HEVESI) and Vasile CROAT (László HORVÁTH). [ details ]
2015.01.15
On January 15, 2015 at 19:00 MAGMA Contemporary Art Space from Sfântu Gheorghe cordially invites you to the opening of the exhibition entitled The geometry of water by Hungarian artist Ágnes PÉTER winner of the first prize at the second edition of the International Graphic Art Biennial in Szeklerland.[ details ]
2014.12.17
SALON VIDEO and MAGMA Contemporary Art Space cordially invite you to the opening of the archive-exhibition salonvideo_SUBmissions.[ details ]
2014.09.11
Magda CSUTAK // Solo Exhibition[ details ]
2014.06.28
LÖRICZ Ágnes, Dan MIHĂLŢIANU, SZATHMÁRY Lóránt, PITTMANN Zsófia, Doris SCHMID, Christoph SCHLESSMANN[ details ]
2014.04.28
Ivan Ladislav GALETA solo exhibition[ details ]
2014.02.14
Opening: 14. February, 2014., 19:00[ details ]
2013.11.16
Group exhibition[ details ]
2013.04.23
Zoltán Szegedy-Maszák & Márton Fernezelyi [ details ]
2013.02.12
The 35-year anniversary exhibition of MAMŰ[ details ]
2013.01.19
Prints, Drawings and Photos from the Ethnological Archives[ details ]
2012.03.16
MAGMA Contemporary Art Space invites you to the opening of the exhibition entitled Master and disciple 4 of the artists Ilona NÉMETH and Jaro VARGA [ details ]
2011.07.15
Joint temporary exhibition of the Hungarian Museum of Trade and Tourism, the Hungarian Museum for Science, Technology and Transport and the Fazakas & Kimmel Collection [ details ]
2011.07.12
The commune Árkos and the Covasna County Capital, Sepsiszentgyörgy will host an extraordinary event: the ‘Spiral’ International Contemporary Art Symposium takes place here at the Training Center and the garden of the Szentkereszty Castle. [ details ]
2010.01.22
Our exhibition attempts to give an overview of the main events, effects and consequences of the greatest plague epidemic of European history, the Black Death, which first devastated Europe in 1347-1349. [ details ]
2009.09.19
Holidays and Encounters II. – Ethnographic exhibition and Europe in Miniature cultural program in the Székely National Museum[ details ]
Executive editor: Vargha Mihály.
© Copyright: The Székely National Museum, 2023.