magyar  |  english  |   RSS Feed

03.11.2011

Imre Bukta

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului

IMRE BUKTA

joi, 03 noiembrie, 2011 la orele 19.
Cuvânt de deschidere Zoltán Vécsi Nagy, istoric de artă.
Expoziţia va fi deschisă până în 30 noiembrie a.c. în fiecare zi cu excepţia zilei de luni între orele 11-19.

Organizator: Asociatia Medium Contemporan MAGMA Parteneri: Muzeul Național Secuiesc, Consiliul Județean Covasna Sponsori: Műcsarnok Kunsthalle Budapest, Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Sf. Gheorghe Oras de 550 de Ani, Domo Rt.
Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro
Poduri şi punţi în arta lui Imre Bukta

Consider opera cu un caracter excepţional a lui Imre Bukta, care se multiplică în specificitatea individuală a fiecărei lucrări, bogată şi din punctul de vedere al multiplelor genuri abordate, ca fiind cea mai importantă prestaţie creatoare a generaţiei de artişti maghiari contemporani aflate nemijlocit înaintea mea, nu numai pentru universul ei cu o identitate bine definită, dar şi pentru moralitatea stabilă, uşurinţa formelor, pentru spiritualitatea liberă, mereu vie şi originală.
De aceea consider că, arta sa ar merita o atenţie mult mai mare, decât i se acordă deja. Scriu asta, chiar dacă ştiu, că în spaţiul ligvistic maghiar se bucură de recunoaştere într-un cerc destul de larg de recipienţi, precum şi că are un capital de referinţe valoros şi în străinătate, bazat pe succesele sale de pe scena internaţională. Mai mult, nu-i lipseşte nici cererea din partea colecţionarilor, a comerţului de artă, care este necesară pentru susţinerea procesului de creaţie. Cred totuşi, că ar trebui să se pună mai mult accentul pe lucrările sale atât în sfera profesională cât şi în mediile de comunicare în masă, pentru că acea ţinută artistică, acea spiritualitate, care ridică pe scena artei plastice contemporane viaţa din mediul rural din Ungaria, dar şi din întreaga Europă Centrală şi de Est, care este reprezentată cu cea mai mare greutate şi cu caracterul cel mai puternic definit în cultura maghiară de arta lui Imre Bukta, consider, că nu primeşte destulă atenţie. Deşi, sunt convins, că acel mod de abordare viu al problemelor, care îi caracterizează arta, atât cu mesajul ei social, cât şi cu universul imaginilor şi formelor, care ridică întrebările estetice de bază, ar putea reprezenta o forţă de coeziune importantă în viaţa noastră culturală din Europa de Est şi din Ungaria, care este tot mai mult expusă forţelor centrifuge. Imre Bukta, în mod angajat şi conştient, reprezintă în lucrările sale stările de fapt specifice lumii rurale maghiare, degradate de efectele malefice ale înfierbântărilor revoluţionare şi ale dictaturilor cu tentă diferită, de cele două războaie şî în special de comunismul de gulaş, precum şi de postcomunismul disimulat, în aşa fel, încât nu se opune niciunei intenţii creatoare înnoitoare, expansive, doritoare de a conduce cultura în albia globalizării uniformizatoare, pornită din galeriile marilor oraşe ale lumii, precum şi niciunui trend artistic, care se formează în vederea cuceririi muzeelor de artă contemporană. Din contră, el reacţionează în activitatea sa cel mai des chiar la provocările vizuale generate de aceste eforturi, cu o naturaleţe, cum o fac subiectele lucrărilor sale, consătenii, când înglobează în lumea, viaţa lor anumite elemente ale ofertei culturale şi de obiecte ale societăţii de consum, care se infiltrează în mediul lor, o fac într-un mod ce pare ciudat chibiţului de la oraş, chiar câteodată în contradicţie totală cu destinaţia originală a elmentului respectiv.
Datorită chiar acestui caracter puternic, rezultat din identitatea sa umană şi artistică născută din calitatea de reprezentant autentic al lumii, ce îi determină deopotrivă viaţa de zi cu zi şi arta, el poate integra în arta sa pe nesimţite procedee artistice complet străine de lumea sa, împreună cu spiritualitatea proaspătă purtată de acestea. Include în activitatea sa curentă de creaţie tendinţele ce se succed cu o repeziciune crescândă, problematicile propuse de filozofiile celor mai noi trenduri, posibilităţile oferite de noile medii.
Dar în acelaşi timp, prin viziunea sa critică împregnată cu umorul său inconfundabil, el suprascrie aceste forme de gândire şi comunicare contemporane globale, fără ca să le confrunte cu tendenţiozitate lipsită de scrupule cu cele regionale şi tradiţionale, pe care fără îndoială el le reprezintă cu părtinire personală.
Bukta ştie să creeze punţi de legătură nu numai între fenomenele prezentului şi ale trecutului, dar şi între manifestările primare ale creativităţii vizuale, ca întruchipări ale ambiţiei creatoare către naturaleţe şi bizar (numite în literatura de specialitate „low”), între formele artistice canonizate de academii şi muzee, ridicate la rang de clasic („high”), dar dacă este cazul, şi între culturile diferite din punct de vedere istorico-geografic sau chiar şi social. Deschide porţi, creează punţi între diferitele genuri, metode şi atitudini, gusturi şi mode artistice, şi ce consider deosebit de important, ceea ce ia astfel fiinţă, cu ingeniozitatea de zile mari a formelor, etalând la nevoie cele mai strălucite jonglerii creatoare, ne invită la excursii cu dus-întors accesibile şi altora, la tururi spirituale în mediul intermediar dintre nivelurile de cultură şi dintre culturile de segment diferite.
Pentru mine, cel mai interesant în arta sa este modul în care formulările sale concretizate sunt prezentate elegant din punct de vedere ideatic dar cu forme simple, aş spune primitiv, în sensul nobil al cuvântului, amintind de epoca eroică a avntgardei de la începutul secolului douăzeci, şi cum se soluţionează contradicţiile dintre culturi crezute ireconciliabile cu un puritanism generos.
În instrumentarul său întâlnim acea practică comunicaţională plină de personalitate şi de apropiere umană, care le este adeseori proprie povestitorilor, cântăreţilor, cioplitorilor de rime, cioplitorilor în lemn, meşterilor populari etc., reprezentanţi înzestraţi cu har ai micilor aşezări îndepărtate, talente necunoscute de publicul mai larg, care se manifestă în mediul lor propriu restrâns sau mai extins. Chiar prin aceste mijloace de exprimare primare reuşeşte să includă în universul creaţiei sale şi implicit în lumea galeriilor de artă contemporane valori umane şi estetice ce par să devină anacronice, în aşa fel, încât desparte de ele atitudinile nostalgice şi iluziile false, care se lipesc uşor de acestea.
Condiţia esenţială a acestei performanţe este şi acea atitudine artistică, cu care ştie să abordeze câteodată satiric, dar mereu cu acceptare, sau câteodată chiar cu părtinire fenomenele deprimante sau cel puţin pline de contradicţii din mediul rural de obicei neglijat şi mizerabil, care păstrează doar urme ale valorilor arhaice. În timp ce asemenea multora se îndoieşte de prezenţa încă vie a valorilor tradiţionale, el totuşi le caută, pe de o parte instinctiv, iar pe de altă parte cu un angajament de neclintit.
Găseşte, arată şi creează valori. Acolo unde trăieşte, unde ajunge, din ce şi cum se poate. Din ceea ce a fost cândva, din ceea ce lipseşte, din ceea ce poate va fi, din ceea ce poate mai există pe undeva. Prezintă binele, adevărul şi frumosul absent, întregul care a fost cândva. În mod european, fiind maghiar.

Zoltán Vécsi Nagy

25.05.2019
Pe data de 25 mai 2019 va avea loc a opta ediţie a evenimentului Ziua Păsărilor şi Arborilor, organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
17.04.2019
Expoziție itinerantă, vernisaj în Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe[ detalii ]
05.04.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
03.04.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
27.03.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
20.03.2019
Premiul pentru Patrimoniul Maghiar se acordă unor instituţii, asociaţii sau persoane care, prin activitatea lor, au contribuit la păstrarea şi promovarea valorilor culturii maghiare, dezvoltând, în acelaşi timp, relaţii de colaborare şi cunoaştere reciprocă cu toate naţiunile din Bazinul Carpatic.[ detalii ]
13.03.2019
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant ...[ detalii ]
08.01.2019
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant ...[ detalii ]
17.11.2018
Asociaţia Micologică “László Kálmán” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează “Ziua Ciupercii” în data de 17 noiembrie a.c.[ detalii ]
09.10.2018
Expoziție itinerantă, vernisaj în Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe[ detalii ]
27.09.2018 - 03.10.2018
26.06.2018
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant.[ detalii ]
30.03.2018
Muzeul Național Secuiesc va fi închis în perioada 30 martie-2 aprilie 2018.[ detalii ]
28.02.2018
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacant, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
26.10.2017
Muzeul de Științele Naturii din Ungaria vă propune o întoarcere în timp, în ultima glaciațiune din istoria Pamântului, recreată la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
28.09.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
03.05.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
14.04.2017
Muzeul Naţional Secuiesc va fi închis pe data de 16-17 aprilie 2017.[ detalii ]
14.03.2017
În data de 14 martie, orele 18.00 vă invităm la vernisajul expoziției itinerante de pictură Endre Szász organizat la Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
21.01.2017
Expoziţia de sculptură Ilés-Muszka Rudolf şi Vargha Mihály la Tg.Secuiesc[ detalii ]
18.01.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Istorie şi Arheologie[ részletek ]
23.06.2016
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
16.06.2016
Cu titlul Colecționarul Szőcs Fülöp Károly, Muzeul Național Secuiesc deschide noua sa expoziție dintr-o valoroasă colecție particulară din Transilvania. [ detalii ]
23.05.2016
Cu titlul Zestrea și portul în zonele locuite de secui s-a redeschis expoziția de bază etnografică a Muzeului Național Secuiesc în sala din etajul doi, cu exponate și interioare nou realizate. [ detalii ]
01.02.2016
În secolele XVIII–XIX denumirea de haiduc era folosită și în cazul slujitorilor în uniformă care îndeplineau servicii la primării, la oficiul de comite sau lângă alți funcționari cu rang înalt.[ detalii ]
01.01.2016
Obiectele de incontestabilă valoare, pe care istoria tâmplăriei le consemnează drept adevărate opere de artă, sunt scaunele create de 'breasla tâmplarilor'.[ detalii ]
28.01.2016
Vernisajul expoziției-eveniment „Comorile României” va avea loc în data de 28 ianuarie 2016, începând cu ora 16:00, la Muzeul Național al Chinei din Beijing, Republica Populară Chineză. [ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2019.