magyar  |  english  |   RSS Feed

Cuvânt înainte

Pentru a vă împrieteni cu numele Muzeului, e nevoie să cunoaşteţi câteva date despre identitatea noastră: secuii constituie un grup etnic maghiar (aşa cum moţii sau oltenii sunt tot români, dar mai români decât ceilalţi ...), dar care s-au bucurat până în 1848 de un statut juridic special, privilegiat, având legi şi comandant militar proprii. Sunt o populaţie de foşti grăniceri, stabilită în zonele noastre de peste 900 de ani, populaţie care a avut rolul de a asigura trecătorile Carpaţilor Orientali, în special marele drum european deschis aici, pe Poarta de Sud-Est, spre gurile strategice ale Dunării. Dincolo de trecători, zona militară dintre Curbura Carpaţilor şi Bugeac, o fâşie flancată de Moldova şi Valahia, a fost populată abia în secolul XIX, cetăţile sale fiind stăpânite de puteri străine, de Matia Corvinul, de otomani, de ruşi.

Secole de-a rândul, secuii au fost apărătorii creştinătăţii Occidentului, o primă stavilă în calea năvălirilor păgâne din stepa euroasiatică – cumani, tătari –, având acelaşi rol ca voievodatul Moldovei şi luptând alături de oştile acestuia în bătălii decisive. Nu întâmplător, în stema secuiască apar aceleaşi simboluri astrale care apar şi în stema Moldovei: soarele şi luna. Care apar dealtfel şi în Mioriţa culeasă prima dată tot în sudul Moldovei, în zonele catolice, româno-maghiare (ceangăieşti): „Soarele şi luna i-au ţinut cununa...”

Acum înţelegeţi de ce figurează aceste simboluri complementare pe mozaicul veneţian şi pe steagul arborat al judeţului, deasupra intrării principale. Muzeul încearcă să abordeze, deopotrivă, trecutul şi prezentul, cu temele şi provocările lor comune dar şi surprinzătoate, că doar, vorba poetului, toate-s vechi şi nouă toate. Tocmai această lumină complementară, diurnă-nocturnă, care menţine echilibrul între faţa şi reversul lucrurilor, face din Muzeul nostru un spaţiu mereu viu, care stârneşte curiozitatea de a-l explora cu atenţie şi cu dorinţa de a reveni peste timp. Clanţa de la intrare, din fier forjat, vă avertizează că pragurile sunt păzite de demoni. Înfuntarea lor şi trecerea pragurilor spre trecutul şi prezentul Secuimii deschide însă nebănuite spaţii de întâlnire/dialog şi surse de cunoaştere...

Muzeul Naţional Secuiesc

Una dintre cele mai vechi instituţii muzeale din ţara noastră (cu o vârstă întrecută doar de câteva muzee din Sibiu, Iaşi, Cluj şi Bucureşti), muzeul s-a deschis într-un conac din judeţ, în 1875, şi a intrat repede în dialogul ştiinţific european, în 1876, prin participarea la Congresul Internaţional de Istorie Veche şi Antropologie, ediţia a VIII-a. Strămutat la Sf. Gheorghe, în 1879, a fost imediat vizitat şi aici de valoroşi oameni de ştiinţă, precum academicianul Nicolae Densuşianu. Musée Sicule National a ajuns cu exponate la Paris – în 1900, la Viena – în 1906, a câştigat autoritate ştiinţifică în cercuri germane, ruseşti şi britanice, iar între 1911-1912 a reuşit să-şi ridice şi propria clădire (cea în care ne aflăm acum).

Muzeul a fost mult apreciat de elita românească interbelică şi postbelică. Regele Ferdinand I i-a trecut pragul încă dinainte de primul război mondial, când, aflându-se la Sinaia, a profitat de ocazie şi i-a făcut o vizită. După întregirea ţării, deja în 1920, monarhul se reîntoarce aici, ordonând miniştrilor săi şi Marelui Stat Major să-i urmeze exemplul pentru a vedea ceva deosebit – astfel, la scurt timp, ne onorează cu prezenţa lor savanţi, precum Grigore Antipa, sau militari, ca generalul Constantin Sănătescu (viitor şef al primului guvern după cel de-al doilea război mondial).

În timpul războiului, Muzeul Naţional Secuiesc s-a bucurat de protecţia personală a celei mai importante figuri din muzeologia românească a epocii, Alexandru Tzigara-Samurcaş, iar noi am fost singurul muzeu din afara Bucureştiului care, la rândul nostru, l-am sprijinit în efortul de înfiinţare a Muzeului Naţional de Arte. În 1925, am ajuns a ne expune colecţiile la Geneva. După câţiva ani, între 1929-1937, am realizat expoziţia etnografică în aer liber, concomitent cu primele curajoase proiecte similare din ţară (din Cluj şi Bucureşti). Ne-am situat în fruntea muzeelor din provincie şi în timpul organizării reţelei naţionale muzeale de după 1949.

Cronologie

Deceniul opt al secolului XIX: fondarea Muzeului – deschis vizitatorilor din iunie 1875 – la Imeni (jud. Covasna), de Emília Zathureczky (1823-1905), văduva lui János Cserey, împreună cu Gyula Vasady Nagy (1845-1881); prima participare la un simpozion ştiinţific internaţional (Al VIII-lea Congres Internaţional de Preistorie şi Antropologie, Budapesta, 1876); primele cercetări de teren şi publicări de izvoare; 1879, mutarea instituţiei de la Imeni la Sfântu Gheorghe, în incinta Colegiului „Székely Mikó”, care-i va asigura sediul timp de trei decenii şi jumătate – primul vizitator de aici este Nicolae Densuşianu, care făcea cercetări pentru completarea izvoarelor din Colecţia Hurmuzaki, în vederea editării primului diplomatar istoric românesc.

Deceniul nouă al secolului XIX: Academia Ungară de Ştiinţe publică Codicele Apor, descoperit de către Vasady; arheologul Géza Nagy (1855-1915), ulterior custode-diriginte la Muzeul Naţional al Ungariei, îndeplineşte funcţia de custode al Muzeului (1881-1889) – cercetări în domeniul originii secuilor şi al proceselor demografice din epoca modernă; începuturile cercetărilor sistematice de arheologie şi ale picturilor murale medievale din Ţinutul Secuiesc.

Ultimul deceniu al secolului XIX: tutela Colegiului „Székely Mikó”; în momentul instituţionalizării, a afilierii la cercul de instituţii de sub patronajul Inspectoratului General Naţional al Muzeelor şi Bibliotecilor din Ungaria, dintre cele nouă colecţii publice din provincie, propuse pentru a fi sprijinite de către Inspectorat, doar aici se găsea o colecţie etnografică; participare la Expoziţia Universală de la Paris (1900).

Primul deceniu al secolului XX: activitatea de cercetare etnografică, istorică şi cea referitoare la ştiinţele naturii, a custozilor- profesori din Colegiul „Székely Mikó”, Ferenc László (1873-1925) şi Vilmos Csutak (1878-1936); implicarea elevilor (de exemplu, viitorul grafician Nándor Lajos Varga) în munca de cercetare; sprijin politic şi ştiinţific din partea primarului din Sfântu Gheorghe, Ferenc Gödri (1862-1913); începuturile cercetărilor arheologice ale lui Ferenc László la Ariuşd (1907), datorită cărora Muzeul va dobândi recunoaştere internaţională.

Deceniul doi al secolului XX: Muzeul se mută în clădirea proprie, proiectată de arhitectul Károly Kós (1883-1977), construită în 1911-1912; implicarea lui Lajos Roediger (1854-1941), fost custode al Muzeului din Zombor (Voivodina), în activitatea muzeală a instituţiei; extinderea cercetărilor de teren pe întregul Ţinut Secuiesc; pictorul Jenő Gyárfás (1857-1925) începe organizarea galeriei de artă; punerea temeliilor unei Arhive Naţionale Secuieşti; după 1918, datorită statutului său juridic specific (instituţie autonomă), Muzeul rămâne în continuare în proprietatea Secuimii.

Deceniul trei al secolului XX: la începutul deceniului, Muzeul este privit ca un exemplu de înalt profesionalism şi este vizitat, la ordinul regelui Ferdinand, de savanţi ca Grigore Antipa şi personalităţi ca viitorul premier, generalul Constantin Sănătescu; instituţia este singurul muzeu din provincie care reprezintă România la Expoziţia etnografică de la Geneva (1925) şi care vine în sprijinul întemeierii primului Muzeul Naţional (cel de Artă) al României; concertul compozitorului şi pianistului Béla Bartók (1881-1945), în Sala festivă a Muzeului (1927); primele culegeri de folclor cu fonograf în regiunile locuite de ceangăi, efectuate de Pál Péter Domokos (1901-1991); publicarea volumului comemorativ Emlékkönyv (1929), cu participarea unor valoroşi savanţi englezi, germani, români şi maghiari, şi începutul lucrărilor pregătitoare pentru o monografie a Secuimii.

Deceniul patru al secolului XX: Vilmos Csutak, director al Muzeului, realizează a doua expoziţie etnografică în aer liber din România – singura care dăinuie neîntrerupt ca amplasament muzeal, până în prezent (Casa din Ciuc); expediţii ştiinţifice de domeniul ştiinţelor naturii, în Ţinutul Secuiesc, organizate de János Bányai (1886-1971) şi Gerő Könczei (1875-1949); apariţia volumului VIII al diplomatarului Székely Oklevéltár, în anul 1934; Muzeul se implică în lucrările de restaurare din Biserica Sf. Ioan din Delniţa, organizate de Géza Vámszer (1876-1976) – prima restaurare de monumente istorice din România, patronată de o instituţie de specialitate a minorităţilor; Muzeul devine administrator şi gerant al bunurilor Fondului de Învăţământ Treiscaune, avut obştesc retrocedat la acea dată comunităţii maghiare, în schimbul imobilelor Fundaţiei Gojdu din Budapesta, prin tratat internaţional.

Deceniul cinci al secolului XX: sub conducerea lui János Herepei (1891-1970), instituţia devine singurul muzeu tip colecţie publică (sprijinit de stat) din Transilvania de Nord; cercetări etnografice în Ţinutul Secuiesc, efectuate de Iván Balassa (1917-2002); arhivistul Dénes Cs. Bogáts (1888-1949) realizează primul dicţionar maghiar regional de termeni folosiţi în documente istorice; patrimoniul muzeal evacuat (peste 30.000 de piese) este distrus într-un bombardament la Zalaegerszeg (1945); secretara Anna Fadgyas (1924-1961) salvează colecţiile rămase; Muzeul este naţionalizat şi i se recunoaşte un statut de muzeu regional, cu toate că, până în 1968, Sfântu Gheorghe va fi numai centru raional.

Deceniul şase al secolului XX: transferarea colecţiilor de arhivă către Arhivele Statului din Sfântu Gheorghe (cca. 370.000 de documente); rol de pionierat, în pofida presiunilor ideologice, în reorganizarea reţelei muzeale naţionale; prima expoziţie de ştiinţele naturii, bazată pe evoluţionism, din România; primul Anuar muzeal din România, după naţionalizare (1955 – volume în limbile română şi maghiară).

Deceniile şapte-nouă ale secolului XX: odată cu reforma administrativ-teritorială din 1968, instituţia devine muzeu de rang judeţean; la înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a României (1970-1972), valoroase piese din colecţie sunt date în împrumut instituţiei din capitală (spada scitică de la Dobolii de Jos, „Călăreţul Trac” de la Surcea, tezaurul dacic de la Sâncrăieni, etc.); organizarea colecţiilor muzeale în acord cu exigenţele unei instituţii ştiinţifice moderne; activitate de cercetare prolifică în toate domeniile de activitate; datorită activităţii de cercetare a directorului Zoltán Székely (1912-2000), instituţia este recunoscută la nivel internaţional în domeniul arheologiei; extinderea clădirii Muzeului cu o aripă nouă; înfiinţarea secţiilor externe: Casa memorială „Benedek Elek” din Băţanii Mici (1969); secţiile din Târgu Secuiesc (1972) şi Cernat (1973); Galeriile de Artă din Sfântu Gheorghe (1978); graficianul Imre Baász (1941-1991), muzeograf la Galeriile de artă, organizează vernisajul internaţional de artă contemporană Medium (1981); Anuarul Muzeului, Aluta, devine o publicaţie ştiinţifică de referinţă în această perioadă.

Ultimul deceniu al secolului XX: în 1990, instituţia îşi reia denumirea de Muzeul Naţional Secuiesc, nefolosită oficial în anii dictaturii comuniste; reorganizarea expoziţiilor în conformitate cu caracterul originar al instituţiei; reintegrarea în circuitul muzeal-cultural-ştiinţific internaţional; autonomia secţiilor externe (Casa memorială „Benedek Elek” devine chiar obiectiv cultural privat); relansarea Anuarului Muzeului, sub numele de Acta (Siculica); programe de cercetare şi organizare a cercetării la nivel regional (Institutul de Sud-Est).

Primul deceniu al noului mileniu: dezvoltarea infrastructurii şi extinderea suprafeţei imobilului central; noi secţii externe (la Baraolt şi Zăbala); actualizarea expoziţiilor de bază; organizarea programului de pedagogie muzeală; activitate intensă editorială; readucerea acasă, din Muzeul Naţional de Istorie a României, a singurului tun paşoptist păstrat din ţară, cel al lui Áron Gábor; restaurarea Codicelui Apor, cu o vechime de 500 de ani; înfiinţarea Spaţiului Expoziţional de Artă Contemporană MAGMA, în cadrul Galeriilor de artă; înfiinţarea Centrului Artistic Transilvănean.

24.11.2022
Expoziția întitulată Drumul crucii de Kinga Villő Mara va fi vernisată în spațiul expozițional temporar al Muzeului Național Secuiesc, Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe, joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 17:00. [ detalii ]
10.11.2022
Joi, 10 noiembrie 2022, de la ora 18.00 o expoziție istorică întitulată Berea! De la artizani la fabrica de bere, se va deschide în spațiul expozițional temporar al Muzeului Național Secuiesc din Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
05.10.2022
Miercuri, 5 octombrie 2022, la Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe a avut loc vernisajul expoziției lui Mettrai Pongchomporn, artist thailandez și câștigător al Marelui Premiu al celei de-a 6-a ediții a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc. [ detalii ]
04.10.2022
Spațiul de expoziții temporare al Muzeului Național Secuiesc, Casa cu Arcade, va găzdui marți, 4 octombrie 2022, de la ora 17.00, vernisajul expoziției pictorului Pál Gerber, laureat al Premiului Munkácsy, intitulată Ce te doboară şi ce te ridică. [ detalii ]
30.09.2022
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 30.09.2022 [ detalii ]
30.09.2022
Pe 30 septembrie 2022, la ora 12.00, Muzeul Național Secuiesc va vernisa la Casa de Cultură Kónya Ádám din Sfântu Gheorghe, expoziția lui Károly Szelényi, fotograf laureat al Premiului Patrimoniului Maghiar, membru al Academiei de Arte Széchenyi, intitulată Insignele încoronării maghiare. [ detalii ]
29.09.2022
Microexpoziția a lui Zoltán Kakas ne conduce prin fotografii și prin obiecte în lumea aceasta învrăjită a credințelor populare. [ detalii ]
26.09.2022
Este greu de crezut, dar adevărat, că în prima jumătate a secolului XX, în satele din Ghimeș s-au format grupuri asemănătoare popoarelor nomade. [ detalii ]
05.07.2022
Proces verbal privind selecţionarea dosarelor de concurs [ detalii ]
23.06.2022
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează joi, 23 iunie 2022, începând cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor, în spațiul din Casa cu Arcade și în parcul Erzsébet. [ detalii ]
17.06.2022
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacant. [ detalii ]
31.03.2022
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 31.03.2022 [ detalii ]
28.12.2021
Încheiat astăzi, 28.12.2021, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Muzeograf gr.IA/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
27.12.2021
Încheiat astăzi, 27.12.2021, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Muzeograf gr.IA/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
17.12.2021
Încheiat astăzi, 17.12.2021, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf IA/S la secția Muzeul Depresiunii Baraolt [ detalii ]
17.12.2021
Muzeul Național Secuiesc vă invită vineri, 17 decembrie, la ora 17 la vernisajul expoziției întitulată Reconquista numelui de József Baab la Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe [ detalii ]
02.12.2021
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
04.11.2021
Expoziția Muzeului Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe le propune vizitatorilor o scurtă incursiune în istoria tutunului și a fumatului.[ detalii ]
30.09.2021
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 30.09.2021 [ detalii ]
16-18.09.2021
Târgul de Toamnă și Recolta Culturală aniversează a XI-a ediție în Piața Centrală, care, de data aceasta, va fi îmbogățit de programul Recoltei Culturale din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
19.06.2021
În anul 2021, Muzeul Național Secuiesc, Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA și Centrul de Artă din Transilvania sărbătoresc împreună Noaptea Muzeelor.[ detalii ]
01.06.2021
Încearcă, ce interesant este, când culegi crengi, bucăți de lemne, cutii pentru chibrite, sau chiar o haină care ți-e deja mică, fiecare bucată astfel găsită este bine pentru ceva, fiindcă este materie pentru jucării.[ detalii ]
22.05.2021
Muzeul Național Secuiesc salută cu diapozitivele inginerului din Miskolc, dar de origine transilvăneană Jáger Attila, executate în anul 1972 în Șumuleu-Ciuc.[ detalii ]
15.03.2021
Muzeul Național Secuiesc deschide un spaţiu de dialog între creaţiile de artă plastică şi artefactele Colecției de istorie a instituției, pentru a da direcţie, formă și culoare memoriei evenimentelor şi a figurilor Revoluției din 1848-49.[ detalii ]
31.03.2021
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS [ detalii ]
20.10.2020
Încheiat astăzi, 20.11.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf gr.I/S cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
19.11.2020
Încheiat astăzi, 19.11.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Muzeograf gr.I/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
11.11.2020
Încheiat astăzi, 11.11.2020, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf I/S.[ detalii ]
28.10.2020
Muzeul Naţional Secuiesc din Mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui funcţii contractual de execuţie vacant pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
20.10.2020
Încheiat astăzi, 20.10.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului vacant de Conservator gr.I/S cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
19.10.2020
Încheiat astăzi, 19.10.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Conservator gr.I/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
12.10.2020
Încheiat astăzi, 12.10.2020, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf I/S.[ detalii ]
12.10.2020
Încheiat astăzi, 12.10.2020, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf I/S.[ detalii ]
03.10.2020
Asociaţia Micologică “Kálmán László” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează Ziua Ciupercii în data de 03 octombrie a.c. [ detalii ]
30.09.2020
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS [ detalii ]
25.09.2020
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
12.08.2020
Expoziția reNovatio vă inițiază în activitățile de zi cu zi, din ultimii trei ani, ale Muzeului Național Secuiesc, din timpul evacuării provizorii a colecțiilor [ detalii ]
07.07.2020
Concursurile pentru ocuparea posturilor de Muzeograf grad I (două posturi) și Conservator treapta I, din cadrul Muzeului Național Secuiesc se suspendă [ detalii ]
19.06.2020
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
18.12.2019
Muzeul Național Secuiesc începe renovarea complexului muzeal proiectat de arhitectul Károly Kós, începând din 1 ianuarie 2020 nu mai primește vizitatori [ detalii ]
27.10.2019
Ansamblul de Muzică Veche Codex și invitații săi vor susține un concert de muzică veche din Transilvania în sala Bartók, duminică, 27 octombrie 2019, ora 18:00 [ detalii ]
25.05.2019
Pe data de 25 mai 2019 va avea loc a opta ediţie a evenimentului Ziua Păsărilor şi Arborilor, organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe [ detalii ]
17.04.2019
Expoziție itinerantă, vernisaj în Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe [ detalii ]
05.04.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
03.04.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
27.03.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
20.03.2019
Premiul pentru Patrimoniul Maghiar se acordă unor instituţii, asociaţii sau persoane care, prin activitatea lor, au contribuit la păstrarea şi promovarea valorilor culturii maghiare, dezvoltând, în acelaşi timp, relaţii de colaborare şi cunoaştere reciprocă cu toate naţiunile din Bazinul Carpatic.[ detalii ]
13.03.2019
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant ...[ detalii ]
08.01.2019
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant ...[ detalii ]
17.11.2018
Asociaţia Micologică “László Kálmán” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează “Ziua Ciupercii” în data de 17 noiembrie a.c.[ detalii ]
09.10.2018
Expoziție itinerantă, vernisaj în Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe[ detalii ]
27.09.2018 - 03.10.2018
26.06.2018
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant.[ detalii ]
30.03.2018
Muzeul Național Secuiesc va fi închis în perioada 30 martie-2 aprilie 2018.[ detalii ]
28.02.2018
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacant, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
26.10.2017
Muzeul de Științele Naturii din Ungaria vă propune o întoarcere în timp, în ultima glaciațiune din istoria Pamântului, recreată la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
28.09.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
03.05.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
14.04.2017
Muzeul Naţional Secuiesc va fi închis pe data de 16-17 aprilie 2017.[ detalii ]
14.03.2017
În data de 14 martie, orele 18.00 vă invităm la vernisajul expoziției itinerante de pictură Endre Szász organizat la Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
21.01.2017
Expoziţia de sculptură Ilés-Muszka Rudolf şi Vargha Mihály la Tg.Secuiesc[ detalii ]
18.01.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Istorie şi Arheologie[ részletek ]
23.06.2016
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
16.06.2016
Cu titlul Colecționarul Szőcs Fülöp Károly, Muzeul Național Secuiesc deschide noua sa expoziție dintr-o valoroasă colecție particulară din Transilvania. [ detalii ]
23.05.2016
Cu titlul Zestrea și portul în zonele locuite de secui s-a redeschis expoziția de bază etnografică a Muzeului Național Secuiesc în sala din etajul doi, cu exponate și interioare nou realizate. [ detalii ]
01.02.2016
În secolele XVIII–XIX denumirea de haiduc era folosită și în cazul slujitorilor în uniformă care îndeplineau servicii la primării, la oficiul de comite sau lângă alți funcționari cu rang înalt.[ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2021.