magyar  |  english  |   RSS Feed

Colecţii - Ştiinţele naturii

Ştiinţe ale naturii

În momentul strămutării colecţiei de bază a Muzeului Naţional Secuiesc de la Imeni la Sfântu Gheorghe, peste 15% din patrimoniul acesteia (1665 de piese din totalul de 9365) era reprezentat de obiecte din categoria ştiinţelor naturii, cumpărate de fondatoarea muzeului de la Vasady, în anul 1875.

Deşi a fost considerată cea mai puţin semnificativă colecţie, fapt consemnat şi în documentele de înfiinţare a instituţiei, piesele din patrimoniul ei au intrat relativ repede în circuitul ştiinţific, datorită descrierii şi publicării, în noiembrie 1879, a fosilelor de faună din pleistocen, descoperite la Căpeni, de paleontologul Antal Koch (1843-1927). Chiar dacă activitatea sa a fost marcată de lipsa personalului calificat, Colecţia s-a îmbogăţit permanent, datorită donaţiilor şi activităţii de cercetare a colaboratorilor externi. Astfel, în 1903, în patrimoniul Secţiei au intrat colecţiile de ornitologie ale ornitologului Gyula Madarász (1858-1931), iar în 1911, cele ale farmacistului Gyula Ebergényi (1856-194?), respectiv colecţia mineralogică maramureşeană a inginerului minier Lajos Joós (1857-1931), în anul 1904.

În primele decenii ale secolului XX, munca de cercetare a fost preluată de către custozii Muzeului (Ferenc László şi Vilmos Csutak), alături de care, începând cu anul 1911, la demersul de îmbogăţire a colecţiilor de paleontologie şi geologie, au luat parte şi geologii János Bányai (1886-1971) şi Gyula Szádeczky-Kardoss (1860-1935). Datorită activităţii intense de cercetare şi colecţionare întreprinse în această perioadă, numărul pieselor aflate în Colecţie s-a dublat (7909 în 1910, 13.384 în 1929).

În pofida creşterii semnificative a Colecţiei, valoarea sa continua să rămână relativ redusă, din cauza lipsei unui specialist care să o catalogheze, întreţină şi să o valorifice. Încercările de remediere a situaţiei, din deceniul patru al secolului XX, n-au adus rezultatele scontate, în primul rând din cauza morţii tragice a lui József László (1902-1932), fiul lui Ferenc László, educat şi pregătit anume pentru acest post, respectiv prin eşuarea încheierii unei convenţii cu ornitologul László Dobay (1873-1943) din Târnăveni (1934).

În perioada interbelică, una dintre cele mai importante activităţi ştiinţifice ale Muzeului a constat în organizarea unor expediţii ştiinţifice în Ţinutul Secuiesc, la care au participat cercetători de renume: geologii János Bányai, Gyula Szádeczky-Kardoss şi Zoltán Török (1893-1963), lepidopterologul László Diószeghy (1877-1942), entomologului Gerő Köntzei (1875-1949), botanistul Gyula Erasmus Nyárádi (1881-1966), geografii János Tulogdy (1891-1979), János Xantus (1888-1962). Materialele adunate cu rigoare ştiinţifică au îmbogăţit patrimoniul Secţiei de ştiinţe ale naturii.

În anul 1948, s-a reuşit aducerea de la Ineu a colecţiei de lepidoptere a pictorului şi lepidopterologului László Diószeghy, donată încă din 1931 Muzeului Naţional Secuiesc, cu condiţia ca aceasta să rămână, în vederea prelucrării şi valorificării, în proprietatea donatorului, până la moartea lui. Colecţia Diószeghy, intrată în patrimoniul Muzeului sub numărul de inventar general 2271, cuprindea 163 de cutii ce conţineau 25.129 exemplare. Valoarea ştiinţifică a colecţiei Diószeghy este dată de bogăţia speciilor (2085) şi numărul exemplarelor (peste 23.000), cât şi de faptul că, datorită unei munci de cercetare şi colecţionare riguroase, din ea fac parte şi specii noi, până atunci neintrate în atenţia ştiinţei. Pe lângă bogăţia de specii, colecţia Diószeghy prezintă un deosebit interes pentru cunoaşterea lepidopterelor din arealul ţării noastre, datorită numărului mare al localităţilor de colectare (60 din ţară şi 14 din străinătate).

Anul 1961, când biologul Sándor Kovács (1928-1984) a devenit angajat al Muzeului, a marcat un punct de cotitură în istoria Secţiei. Starea Colecţiei a impus efectuarea unor lucrări de conservare şi dezinsectizare a colecţiilor botanice, entomologice şi zoologice (de exemplu, cca. 10% din colecţia Diószeghy a fost pierdută din cauza mucegaiului sau a infestării cu Anthreus museorum), urmată de reinventarierea şi revizuirea materialului. În cursul acestei activităţi, care a beneficiat şi de ajutorul unor colaboratori externi, au fost scoase din Colecţie exemplarele deteriorate şi cele necorespunzător documentate.

Paralel cu munca de inventariere şi organizare a Colecţiei, au fost continuate cercetările ştiinţifice, punându-se accentul în special asupra cercetării faunei din pliocen şi pleistocen din Depresiunea Braşov, activitate efectuată în colaborare cu specialiştii Institutului de Speologie Emil Racoviţă din Bucureşti. Odată cu acest program, alături de determinarea, restaurarea şi conservarea exemplarelor aflate în depozite, au fost efectuate şi o serie de cercetări de teren, în urma cărora colecţia de paleontologie, atunci de cca. 50-60 de exemplare, s-a înmulţit de peste zece ori. Ca urmare a acestei activităţi de colaborare, în publicaţiile şi comunicările ştiinţifice au fost prezentate un număr de 55 de specii preistorice.

În anul 1969, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea Muzeului, micologul Kálmán László (1900-1996) a făcut o donaţie în memoria tatălui său, Ferenc László, fost custode al instituţiei. Este vorba de ierbarul adunat în perioada 1916-1969, în împrejurimile oraşelor Sfântu Gheorghe şi Braşov. Colecţia constă din 3500 de file mari, care conţin 1222 de specii ce aparţin la 475 de genuri, 100 de familii şi 40 de ordine taxonomice.

Activitatea de cercetare a continuat neîntrerupt şi în această perioadă, când Colecţia secţiei s-a îmbogăţit cu 2600 de file de ierbar, datorită studiilor de o jumătate de deceniu asupra florei şi vegetaţiei Munţilor Bodoc, efectuate de Sándor Kovács.

În primăvara anului 1983, au intrat în patrimoniu colecţiile botanice Ezerjófű şi Csodabab, depuse până la acea dată la Casa Agronomilor (Castelul Szentkereszty) de la Arcuş.

În anul 1991, colecţia de entomologie s-a îmbogăţit cu noi achiziţii: în cursul lunii decembrie, a fost cumpărată, prin finanţare din partea Statului, o parte din colecţiile de lepidoptere ale fraţilor Kovács.

În perioada premergătoare cumpenei dintre milenii, Secţia de ştiinţe ale naturii s-a îmbogăţit cu colecţia micologică a lui Kálmán László şi cea a biologului Dénes Pázmány (1931-1997): piese de botanică, micologie, respectiv documentaţie tipărită şi în manuscris, donate Fundaţiei Muzeul Naţional Secuiesc, prin care instituţia noastră a devenit muzeul cu cea mai bogată colecţie micologică din România.

În prezent, în Colecţia Secţiei sunt inventariate peste 60.000 de piese, numărul acestora continuând să crească datorită programului de cercetare a populaţiei Curculionidelor din Ţinutul Secuiesc, început în 1984, în colaborare cu Muzeul de Ştiinţe Naturale al Ungariei, program care se derulează şi în prezent.

Expoziţia de ştiinţe ale naturii, prezentă de la bun început printre expoziţiile instituţiei, a fost refăcută în anul 1953, când exponatele (mamifere, păsări, reptile şi amfibieni) au fost expuse în vitrine cu sticlă, respectiv au fost incluse în diorame, în conformitate cu cerinţele epocii. Concomitent cu reorganizarea Expoziţiei, a fost realizată şi expoziţia tematică Apariţia şi evoluţia vieţii.

În deceniul şapte al secolului XX, au avut loc transformări şi în cadrul expoziţiilor din Secţie. Expoziţia de botanică şi zoologie şi-a continuat existenţa, fiind reorganizată într-o mică măsură. Expoziţia Apariţia şi evoluţia vieţii, desfiinţată în anul 1962, a fost înlocuită în 1963 de o nouă expoziţie, cu aceeaşi tematică, dar prezentând de această dată în special vestigii. În anul 1969, şi aceasta a fost înlocuită cu expoziţia Geologia Depresiunii Braşov şi a împrejurimilor sale, care a funcţionat până în 1972, când, împreună cu Expoziţia de bază de ştiinţe ale naturii, a fost demontată şi depusă în depozit.

Chiar dacă au lipsit expoziţiile permanente, sub egida Secţiei au fost însă realizate valoroase expoziţii temporare, cum ar fi: Fauna apelor dulci, Lumea insectelor (1980), Lumea mineralelor (1981), Era glaciară şi fauna sa (1981), Lumea pădurii (1981), Vânatul şi vânătoarea (1982).

În ultimul deceniu al secolului XX, Secţia a participat din nou cu o expoziţie permanentă proprie în circuitul muzeal, prin amenajarea Expoziţiei de geologie, în primăvara anului 1994.

Expoziţia SOS Natura – vernisată în 1996, care există în formă îmbunătăţită şi în prezent – atrăgea atenţia asupra extincţiei, din cauza restrângerii habitatului natural al plantelor şi animalelor specifice zonei (grupate, în funcţie de habitat, în grupuri cum ar fi: cel antropogen, lumea apelor şi a mlaştinilor, a pădurilor de foioase şi conifere).


24.11.2022
Expoziția întitulată Drumul crucii de Kinga Villő Mara va fi vernisată în spațiul expozițional temporar al Muzeului Național Secuiesc, Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe, joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 17:00. [ detalii ]
10.11.2022
Joi, 10 noiembrie 2022, de la ora 18.00 o expoziție istorică întitulată Berea! De la artizani la fabrica de bere, se va deschide în spațiul expozițional temporar al Muzeului Național Secuiesc din Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
05.10.2022
Miercuri, 5 octombrie 2022, la Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe a avut loc vernisajul expoziției lui Mettrai Pongchomporn, artist thailandez și câștigător al Marelui Premiu al celei de-a 6-a ediții a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc. [ detalii ]
04.10.2022
Spațiul de expoziții temporare al Muzeului Național Secuiesc, Casa cu Arcade, va găzdui marți, 4 octombrie 2022, de la ora 17.00, vernisajul expoziției pictorului Pál Gerber, laureat al Premiului Munkácsy, intitulată Ce te doboară şi ce te ridică. [ detalii ]
30.09.2022
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 30.09.2022 [ detalii ]
30.09.2022
Pe 30 septembrie 2022, la ora 12.00, Muzeul Național Secuiesc va vernisa la Casa de Cultură Kónya Ádám din Sfântu Gheorghe, expoziția lui Károly Szelényi, fotograf laureat al Premiului Patrimoniului Maghiar, membru al Academiei de Arte Széchenyi, intitulată Insignele încoronării maghiare. [ detalii ]
29.09.2022
Microexpoziția a lui Zoltán Kakas ne conduce prin fotografii și prin obiecte în lumea aceasta învrăjită a credințelor populare. [ detalii ]
26.09.2022
Este greu de crezut, dar adevărat, că în prima jumătate a secolului XX, în satele din Ghimeș s-au format grupuri asemănătoare popoarelor nomade. [ detalii ]
05.07.2022
Proces verbal privind selecţionarea dosarelor de concurs [ detalii ]
23.06.2022
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează joi, 23 iunie 2022, începând cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor, în spațiul din Casa cu Arcade și în parcul Erzsébet. [ detalii ]
17.06.2022
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacant. [ detalii ]
31.03.2022
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 31.03.2022 [ detalii ]
28.12.2021
Încheiat astăzi, 28.12.2021, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Muzeograf gr.IA/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
27.12.2021
Încheiat astăzi, 27.12.2021, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Muzeograf gr.IA/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
17.12.2021
Încheiat astăzi, 17.12.2021, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf IA/S la secția Muzeul Depresiunii Baraolt [ detalii ]
17.12.2021
Muzeul Național Secuiesc vă invită vineri, 17 decembrie, la ora 17 la vernisajul expoziției întitulată Reconquista numelui de József Baab la Casa cu Arcade din Sfântu Gheorghe [ detalii ]
02.12.2021
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
04.11.2021
Expoziția Muzeului Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe le propune vizitatorilor o scurtă incursiune în istoria tutunului și a fumatului.[ detalii ]
30.09.2021
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS la data de 30.09.2021 [ detalii ]
16-18.09.2021
Târgul de Toamnă și Recolta Culturală aniversează a XI-a ediție în Piața Centrală, care, de data aceasta, va fi îmbogățit de programul Recoltei Culturale din Sfântu Gheorghe.[ detalii ]
19.06.2021
În anul 2021, Muzeul Național Secuiesc, Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA și Centrul de Artă din Transilvania sărbătoresc împreună Noaptea Muzeelor.[ detalii ]
01.06.2021
Încearcă, ce interesant este, când culegi crengi, bucăți de lemne, cutii pentru chibrite, sau chiar o haină care ți-e deja mică, fiecare bucată astfel găsită este bine pentru ceva, fiindcă este materie pentru jucării.[ detalii ]
22.05.2021
Muzeul Național Secuiesc salută cu diapozitivele inginerului din Miskolc, dar de origine transilvăneană Jáger Attila, executate în anul 1972 în Șumuleu-Ciuc.[ detalii ]
15.03.2021
Muzeul Național Secuiesc deschide un spaţiu de dialog între creaţiile de artă plastică şi artefactele Colecției de istorie a instituției, pentru a da direcţie, formă și culoare memoriei evenimentelor şi a figurilor Revoluției din 1848-49.[ detalii ]
31.03.2021
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS [ detalii ]
20.10.2020
Încheiat astăzi, 20.11.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf gr.I/S cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
19.11.2020
Încheiat astăzi, 19.11.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Muzeograf gr.I/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
11.11.2020
Încheiat astăzi, 11.11.2020, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf I/S.[ detalii ]
28.10.2020
Muzeul Naţional Secuiesc din Mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui funcţii contractual de execuţie vacant pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
20.10.2020
Încheiat astăzi, 20.10.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului vacant de Conservator gr.I/S cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
19.10.2020
Încheiat astăzi, 19.10.2020, la sediul Muzeului Naţional Secuiesc cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Conservator gr.I/S vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.[ detalii ]
12.10.2020
Încheiat astăzi, 12.10.2020, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf I/S.[ detalii ]
12.10.2020
Încheiat astăzi, 12.10.2020, cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf I/S.[ detalii ]
03.10.2020
Asociaţia Micologică “Kálmán László” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează Ziua Ciupercii în data de 03 octombrie a.c. [ detalii ]
30.09.2020
Lista funcţiilor şi salariile de bază la MNS [ detalii ]
25.09.2020
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
12.08.2020
Expoziția reNovatio vă inițiază în activitățile de zi cu zi, din ultimii trei ani, ale Muzeului Național Secuiesc, din timpul evacuării provizorii a colecțiilor [ detalii ]
07.07.2020
Concursurile pentru ocuparea posturilor de Muzeograf grad I (două posturi) și Conservator treapta I, din cadrul Muzeului Național Secuiesc se suspendă [ detalii ]
19.06.2020
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată [ detalii ]
18.12.2019
Muzeul Național Secuiesc începe renovarea complexului muzeal proiectat de arhitectul Károly Kós, începând din 1 ianuarie 2020 nu mai primește vizitatori [ detalii ]
27.10.2019
Ansamblul de Muzică Veche Codex și invitații săi vor susține un concert de muzică veche din Transilvania în sala Bartók, duminică, 27 octombrie 2019, ora 18:00 [ detalii ]
25.05.2019
Pe data de 25 mai 2019 va avea loc a opta ediţie a evenimentului Ziua Păsărilor şi Arborilor, organizat de Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe [ detalii ]
17.04.2019
Expoziție itinerantă, vernisaj în Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe [ detalii ]
05.04.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
03.04.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
27.03.2019
Cu ocazia selecţionării dosarelor de concurs, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Conservator treapta IA și Conservator treapta I.[ detalii ]
20.03.2019
Premiul pentru Patrimoniul Maghiar se acordă unor instituţii, asociaţii sau persoane care, prin activitatea lor, au contribuit la păstrarea şi promovarea valorilor culturii maghiare, dezvoltând, în acelaşi timp, relaţii de colaborare şi cunoaştere reciprocă cu toate naţiunile din Bazinul Carpatic.[ detalii ]
13.03.2019
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant ...[ detalii ]
08.01.2019
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant ...[ detalii ]
17.11.2018
Asociaţia Micologică “László Kálmán” în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe organizează “Ziua Ciupercii” în data de 17 noiembrie a.c.[ detalii ]
09.10.2018
Expoziție itinerantă, vernisaj în Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe[ detalii ]
27.09.2018 - 03.10.2018
26.06.2018
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie vacant.[ detalii ]
30.03.2018
Muzeul Național Secuiesc va fi închis în perioada 30 martie-2 aprilie 2018.[ detalii ]
28.02.2018
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacant, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
26.10.2017
Muzeul de Științele Naturii din Ungaria vă propune o întoarcere în timp, în ultima glaciațiune din istoria Pamântului, recreată la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. [ detalii ]
28.09.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
03.05.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, la Muzeul Naţional Secuiesc[ detalii ]
14.04.2017
Muzeul Naţional Secuiesc va fi închis pe data de 16-17 aprilie 2017.[ detalii ]
14.03.2017
În data de 14 martie, orele 18.00 vă invităm la vernisajul expoziției itinerante de pictură Endre Szász organizat la Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe. [ detalii ]
21.01.2017
Expoziţia de sculptură Ilés-Muszka Rudolf şi Vargha Mihály la Tg.Secuiesc[ detalii ]
18.01.2017
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Secţia Istorie şi Arheologie[ részletek ]
23.06.2016
Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, la Muzeul Naţional Secuiesc.[ detalii ]
16.06.2016
Cu titlul Colecționarul Szőcs Fülöp Károly, Muzeul Național Secuiesc deschide noua sa expoziție dintr-o valoroasă colecție particulară din Transilvania. [ detalii ]
23.05.2016
Cu titlul Zestrea și portul în zonele locuite de secui s-a redeschis expoziția de bază etnografică a Muzeului Național Secuiesc în sala din etajul doi, cu exponate și interioare nou realizate. [ detalii ]
01.02.2016
În secolele XVIII–XIX denumirea de haiduc era folosită și în cazul slujitorilor în uniformă care îndeplineau servicii la primării, la oficiul de comite sau lângă alți funcționari cu rang înalt.[ detalii ]
Redactor executiv: Vargha Mihály.
© Copyright: Muzeul Naţional Secuiesc, 2021.